Utilizați butonul Fn1 , Fn2 , Fn3 ( C ) sau Fn vertical pentru acces rapid la setările selectate.

  • Setarea atribuită poate fi ajustată ținând apăsată tasta butonul corespunzător și rotind cadranele de comandă. În unele cazuri, ajustările pot fi făcute folosind atât selectorul principal, cât și cel secundar.

  • Utilizați Setări personalizate f3 [ Comenzi personalizate ] și g2 [ Comenzi personalizate ] din meniul Setări personalizate pentru a alege rolurile jucate de aceste butoane în timpul fotografierii și, respectiv, al înregistrării filmului.