Consultați această secțiune pentru informații despre erorile legate de conexiunile Ethernet sau WT-6.

Probleme și Soluții

Soluțiile la unele probleme comune sunt enumerate mai jos.

Problemă

Soluţie

  • Camera afișează o eroare wireless.

  • Camera afișează o eroare TCP/IP.

  • Camera afișează o eroare ftp.

Setările de conexiune necesită ajustare. Verificați setările pentru routerul fără fir, serverul ftp sau computerul gazdă și ajustați setările camerei în mod corespunzător ( Crearea unui profil de rețea (Ethernet) , Crearea profilurilor de rețea (WT-6) ).

Verificați codul de eroare. Pentru mai multe informații, consultați „Coduri de eroare” ( Coduri de eroare ).

„Conectare la PC” nu se șterge de pe afișajul camerei.

Verificați setările paravanului de protecție ( Setări firewall ).

Camera afișează mesajul „Cablul Ethernet nu este conectat”.

Conectați un cablu Ethernet sau selectați [ LAN fără fir ] pentru [ Alegeți hardware ] ( Conectarea unui cablu Ethernet , Atașarea WT-6 ).

Aparatul foto afișează o eroare „fără card de memorie”.

Cardul de memorie este introdus incorect sau deloc. Confirmați că cardul de memorie este introdus corect ( Introducerea cardurilor de memorie ).

Încărcarea este întreruptă și nu poate fi reluată.

Încărcarea va relua dacă camera este oprită și apoi pornită din nou ( Pierderea semnalului ).

Nu se stabilește nicio conexiune când adresa URL a camerei este introdusă într-un browser web în modul server http.

Confirmați că browserul nu utilizează o conexiune proxy.

Coduri de eroare

Următoarele mesaje și coduri de eroare pot fi afișate dacă apare o eroare în timp ce camera este conectată prin Ethernet sau folosind un WT-6.

„[ Eroare wireless. ]”

Cod de eroare

Soluţie

Err. 11

Confirmați că dispozitivul la care încercați să vă conectați este pornit.

Verificați SSID-ul ( [ Wireless ] ).

Err. 12

Confirmați că utilizați parola corectă pentru SSID-ul selectat.

Confirmați că utilizați metoda corectă de autentificare ( [ Wireless ] ).

Err. 13

Confirmați că dispozitivul la care încercați să vă conectați este pornit.

Opriți camera și apoi porniți din nou.

Err. 1F

Opriți camera și apoi porniți din nou.

„[ Eroare TCP/IP. ]”

Cod de eroare

Soluţie

Err. 21

Verificați dacă adresa TCP/IP și masca de subrețea sunt corecte ( [ TCP/IP ] ).

Err. 22

Adresă TCP/IP duplicată. Alegeți o altă adresă ( [ TCP/IP ] ).

„[ Eroare PTP/IP. ]”

Cod de eroare

Soluţie

Err. 41

Opriți camera și apoi porniți din nou.

„[ Eroare FTP. ]”

Cod de eroare

Soluţie

Err. 31

Confirmați că adresa serverului ftp este corectă ( [ FTP ] ).

Err. 32

Verificați dacă numele de conectare și parola sunt corecte ( [ FTP ] ).

Err. 34

Verificați dacă numele folderului de destinație este corect ( [ FTP ] ).

Err. 35

Confirmați că folderul de destinație nu este protejat la scriere.

Err. 36

Verificați DNS-ul ( [ TCP/IP ] ).

Err. 37

Verificați setările paravanului de protecție ( Setări firewall ).

Verificați setările modului PASV ( [ FTP ] ).

Err. 3F

Opriți camera și apoi porniți din nou.

„[ A apărut o eroare HTTP. ]”

Cod de eroare

Soluţie

Err. 5F

Opriți camera și apoi porniți din nou.