Pentru a vizualiza meniul de filmare, selectați fila 1 din meniurile camerei.

Meniul de filmare conține următoarele elemente:

Articol

0

[ Resetați meniul de filmare ]

Resetați meniul filmare

[ Denumirea fișierului ]

Denumirea fișierelor

[ Destinație ]

Destinaţie

[ Zona imagine ]

Zona de imagine

[ Dimensiunea cadrelor/rata de cadre ]

Dimensiunea cadrului/Rata cadrelor

[ Calitatea filmului ]

Calitatea filmului

[ Tipul fișierului film ]

Tip fișier film

[ Setări de sensibilitate ISO ]

Setări de sensibilitate ISO

[ Balans de alb ]

Echilibru alb

[ Setați controlul imaginii ]

Setați Picture Control

[ Gestionează controlul imaginii ]

Gestionați controlul imaginii

[ D-Lighting activ ]

D-Lighting activ

[ ISO ridicat NR ]

NR ISO ridicat

[ Compensarea difracției ]

Compensarea difracției

[ Reducerea pâlpâirii ]

Reducerea pâlpâirii

[ VR electronic ]

VR electronic

[ Sensibilitatea microfonului ]

Sensibilitatea microfonului

[ Atenuator ]

Atenuator

[ Răspuns în frecvență ]

Raspuns in frecventa

[ Reducerea zgomotului vântului ]

Reducerea zgomotului vântului

[ Volum căști ]

Volumul căștilor

[ Timecode ]

Cod de timp