Rotiți selectorul de mod de declanșare pentru a alege operația efectuată atunci când declanșatorul este eliberat.

Alegerea unui mod de lansare

Apăsați butonul de deblocare a selectorului de mod de eliberare din partea de sus a camerei și rotiți selectorul de mod de eliberare.

Modul

Descriere

TODO: tabel/tgroup/tbody/row[1]/entry[1]/p/indexmarker[1]TODO: tabel/tgroup/tbody/row[1]/entry[1]/p/indexmarker[2]S

Un singur cadru

Aparatul foto face o fotografie de fiecare dată când este apăsat butonul de declanșare.

TODO: tabel/tgroup/tbody/row[2]/entry[1]/p/indexmarker[1]TODO: tabel/tgroup/tbody/row[2]/entry[1]/p/indexmarker[2]

Cl

Viteză scăzută continuă

Aparatul foto face fotografii la o rată selectată în timp ce butonul de declanșare este apăsat. Frecvența cadrelor poate fi selectată dintre valori între 1 și 10 fps.

TODO: tabel/tgroup/tbody/row[3]/entry[1]/p/indexmarker[1]TODO: tabel/tgroup/tbody/row[3]/entry[1]/p/indexmarker[2]

Ch

Viteză mare continuă

Aparatul foto face fotografii la o rată selectată în timp ce butonul de declanșare este apăsat. Frecvența cadrelor poate fi selectată dintre valori între 10 și 14 fps.

TODO: tabel/tgroup/tbody/row[4]/entry[1]/p/indexmarker[1]TODO: tabel/tgroup/tbody/row[4]/entry[1]/p/indexmarker[2]Q

Declanșare silențioasă a obturatorului

Faceți fotografii mai silențios decât în modul cadru unic. Este acceptată și fotografierea în rafală la viteze de la 1 la 5 fps.

TODO: tabel/tgroup/tbody/row[5]/entry[1]/p/font/indexmarker[1]TODO: tabel/tgroup/tbody/row[5]/entry[1]/p/font/indexmarker[2]E

Autodeclanșator

Faceți fotografii cu temporizatorul automat.

TODO: tabel/tgroup/tbody/row[6]/entry[1]/p/b/indexmarker[1]TODO: tabel/tgroup/tbody/row[6]/entry[1]/p/b/indexmarker[2]

Mup

Oglinda sus

Oglinda este ridicată înainte de fotografiere pentru a minimiza neclaritatea cauzată de mișcarea camerei.

TODO: tabel/tgroup/tbody/row[7]/entry[1]/p/indexmarker[1]TODO: tabel/tgroup/tbody/row[7]/entry[1]/p/indexmarker[2]S

Selectare rapidă a modului de eliberare

Modul de eliberare poate fi selectat ținând apăsat butonul S și rotind selectorul principal de comandă.