Ustvarite majhne kopije izbranih fotografij. Če sta vstavljeni dve pomnilniški kartici, lahko izberete kartico, s katero boste shranili spremenjene kopije.

Spreminjanje velikosti več slik

Če ste do menija za retuširanje dostopali prek gumba G , lahko spremenite velikost več izbranih slik.

 1. V meniju za retuširanje izberite [ Spremeni velikost ].

  Označite [ Spremeni velikost ] in pritisnite 2 .

 2. Izberite destinacijo.

  • Če sta vstavljeni dve pomnilniški kartici, označite [ Izberi cilj ] in pritisnite 2 .

  • [ Izberi cilj ] ni na voljo, če je vstavljena samo ena pomnilniška kartica. Pojdite na 3. korak.

  • Pritisnite 1 ali 3 , da označite režo za kartico, in pritisnite J

 3. Izberite velikost.

  • Označite [ Izberi velikost ] in pritisnite 2 .

  • Označite želeno velikost (dolžino v slikovnih pikah) z uporabo 1 in 3 ter pritisnite J

 4. Izberite, kako so izbrane slike.

  Možnost

  Opis

  [ Izberi sliko(e) ]

  Spremenite velikost izbranih slik. Izberete lahko več slik.

  [ Izberi datum ]

  Spremenite velikost vseh slik, posnetih na izbrane datume.

  [ Izberi mapo ]

  Spremenite velikost vseh slik v izbrani mapi.

  Če ste izbrali [ Select image(s) ], nadaljujte s 6. korakom.

 5. Izberite izvorno režo.
  • Označite režo s kartico, ki vsebuje želene slike, in pritisnite 2 .

  • Če je vstavljena samo ena pomnilniška kartica, ne boste pozvani, da izberete režo.

 6. Izberite slike.

  Če ste izbrali [ Izberi sliko(e) ] :

  • Označite slike z večnamenskim izbirnikom.

  • Če si želite označeno sliko ogledati na celotnem zaslonu, pritisnite in držite gumb X

  • Če želite izbrati označeno sliko, pritisnite sredino večnamenskega izbirnika. Izbrane slike so označene z ikono 8 . Če želite preklicati izbiro trenutne slike, znova pritisnite sredino večnamenskega izbirnika; 8 ne bo več prikazano. Vse izbrane slike bodo kopirane v velikosti, izbrani v koraku 3.

  • Ko je izbor končan, pritisnite J za nadaljevanje.

  Če ste izbrali [ Izberi datum ] :

  • Označite datume z večnamenskim izbirnikom in pritisnite 2 , da izberete ( M ) ali prekličete izbiro ( U ).

  • Vse slike, posnete na datume, označene s kljukico ( M ), bodo kopirane v velikosti, izbrani v 3. koraku.

  • Ko je izbor končan, pritisnite J za nadaljevanje.

  Če ste izbrali [ Izberi mapo ] :

  • Označite mapo in pritisnite J za izbiro; vse slike v izbrani mapi bodo kopirane v velikosti, izbrani v koraku 3.

 7. Shranite spremenjene kopije.

  Prikazalo se bo potrditveno pogovorno okno; označite [ Da ] in pritisnite J , da shranite spremenjene kopije.

  Spremeni velikost

  Odvisno od velikosti kopije povečava predvajanja morda ne bo na voljo, ko so prikazane kopije s spremenjeno velikostjo.