Kies de map waarin volgende foto's worden opgeslagen.

1

Map

2

Mapnummer

3

Naam van de map

De naam van mappen wijzigen

De standaard mapnaam, die na het mapnummer verschijnt, is “ND780”. Om de naam die aan nieuwe mappen is toegewezen te wijzigen, selecteert u [ Hernoemen ].

 • Bestaande mappen kunnen niet worden hernoemd.

 • Indien gewenst kan de standaardnaam voor volgende mappen worden hersteld door de knop O ( Q ) ingedrukt te houden terwijl het toetsenbord wordt weergegeven.

Selecteer Map op nummer

De map waarin de volgende foto's worden opgeslagen, kan op nummer worden geselecteerd. Als er nog geen map met het opgegeven nummer bestaat, wordt er een nieuwe map gemaakt.

 1. Kies [ Map selecteren op nummer ].
  • Markeer [ Selecteer map op nummer ] en druk op 2 om het dialoogvenster [ Selecteer map op nummer ] weer te geven.

  • De kaart waarop de nieuwe map wordt aangemaakt, is onderstreept in het kaartsleufweergavegebied in de rechterbovenhoek van het dialoogvenster [ Map selecteren op nummer ]. Welke kaart voor nieuwe mappen wordt gebruikt, hangt af van de optie die momenteel is geselecteerd voor [ Rol gespeeld door kaart in slot 2 ].

 2. Kies een mapnummer.

  • Druk op 4 of 2 om cijfers te markeren.

  • Om het gemarkeerde cijfer te wijzigen, drukt u op 1 of 3 .

 3. Bewaar aanpassingen en sluit.

  • Als er al een map met het geselecteerde nummer bestaat, wordt links van het mapnummer een W , X of Y pictogram weergegeven. Druk op J om de handeling te voltooien en terug te keren naar het hoofdmenu; Als u een map met de markering W of X kiest, wordt deze geselecteerd als de map voor nieuwe foto's.

  • Als u een mapnummer kiest dat nog niet bestaat, wordt er een nieuwe map aangemaakt met dat nummer wanneer u op J drukt.

  • In beide gevallen worden de volgende foto's in de gekozen map opgeslagen.

  • Om af te sluiten zonder de opslagmap te wijzigen, drukt u op de G knop.

Mappictogrammen

Mappen in het dialoogvenster [ Selecteer map op nummer ] worden weergegeven met W als ze leeg zijn, met Y als ze vol zijn (met 5000 foto's of een foto met nummer 9999), of met X als ze gedeeltelijk vol zijn. Een Y pictogram geeft aan dat er geen verdere foto's in de map kunnen worden opgeslagen.

Selecteer Map uit de lijst

Kiezen uit een lijst met bestaande mappen:

 1. Kies [ Selecteer map uit lijst ].

  Markeer [ Selecteer map uit lijst ] en druk op 2 om het dialoogvenster [ Selecteer map uit lijst ] weer te geven.

 2. Markeer een map.

  Druk op 1 of 3 om een map te markeren.

 3. Selecteer de gemarkeerde map.

  • Druk op J om de gemarkeerde map te selecteren en terug te keren naar het hoofdmenu.

  • Volgende foto's worden in de geselecteerde map opgeslagen.

Map- en bestandsnummers
 • Zodra het mapnummer 999 heeft bereikt, stopt de camera automatisch met het aanmaken van nieuwe mappen en schakelt de ontspanknop uit als:

  • Het aantal bestanden in de map bereikt 5000 (of tijdens filmopname, als de camera berekent dat de toevoeging van het aantal bestanden dat nodig is om een film van maximale lengte te maken het totaal boven de 5000 zou brengen)

  • Het bestandsnummer bereikt 9999 (of tijdens filmopname, wanneer de camera berekent dat het aantal bestanden dat nodig is om een film van maximale lengte te maken, zou resulteren in een bestand met een hoger nummer dan 9999)

 • Als er nog ruimte is op de geheugenkaart, kunt u toch doorgaan met fotograferen door:

  • Een map maken met een nummer kleiner dan 999 en deze selecteren als opslagmap

  • De opties wijzigen die zijn geselecteerd voor [ Beeldformaat/beeldsnelheid ] en [ Filmkwaliteit ] voordat films worden opgenomen

Opstarttijd

Er kan extra tijd nodig zijn voor het opstarten van de camera als de geheugenkaart een zeer groot aantal bestanden of mappen bevat.