Verminder de effecten van flikkering van lichtbronnen zoals fluorescentielampen of kwikdamplampen. Flikkering kan een ongelijkmatige belichting of (bij foto's gemaakt in de continue ontspanstand) inconsistente belichting of kleuring veroorzaken.

Keuze

Beschrijving

[ Instelling flikkerreductie ]

Wanneer [ Inschakelen ] is geselecteerd, zal de camera foto's timen om de effecten van flikkering te verminderen.

 • Houd er rekening mee dat de framesnelheid voor burst-opnamen kan afnemen of onregelmatig kan worden als [ Inschakelen ] is geselecteerd.

[ Indicator flikkerreductie ]

Kies of er een FLICKER- pictogram wordt weergegeven in de monitor of in de zoeker wanneer [ Inschakelen ] is geselecteerd voor [ Instelling flikkerreductie ]. Wanneer [ Aan ] is geselecteerd, wordt het FLICKER- pictogram op verschillende tijdstippen weergegeven tijdens zoeker- en livebeeldfotografie. De verschillen zijn als volgt:

 • Tijdens zoekerfotografie wordt het FLICKER- pictogram weergegeven als er flikkering wordt gedetecteerd wanneer de ontspanknop half wordt ingedrukt.

 • Tijdens livebeeldfotografie wordt het FLICKER- pictogram altijd weergegeven, ongeacht of er wel of geen flikkering is gedetecteerd.

Flikkerreductie: beperkingen

Het item [ Flikkerreductie ] in het foto-opnamemenu werkt onder bepaalde omstandigheden niet, waaronder wanneer:

 • Mup
  is geselecteerd voor de releasemodus

 • Ch
  wordt geselecteerd voor de ontspanstand tijdens livebeeldfotografie

 • [ Aan ] is geselecteerd voor [ Stille livebeeldfotografie ] in het foto-opnamemenu tijdens livebeeldfotografie

 • [ Aan ] wordt geselecteerd voor [ Stille fotografie ] in het betreffende submenu tijdens intervalfotografie, time-lapse-filmopname of focusverschuiving

 • HDR is ingeschakeld

 • Belichtingsvertragingsmodus is ingeschakeld

 • Sluitertijd is ingesteld op A (bulb) of % (tijd)

Flikkerreductie
 • Maak een testopname en bekijk de resultaten voordat u extra foto's maakt.

 • Afhankelijk van de lichtbron kan flikkerreductie de sluiterreactie enigszins vertragen. Tijdens burst-opnamen kan de framesnelheid vertragen of onregelmatig worden.

 • Flikkerreductie kan flikkeringen detecteren bij 100 en 120 Hz (respectievelijk geassocieerd met AC-voedingen van 50 en 60 Hz). De gewenste resultaten worden mogelijk niet bereikt als de frequentie van de voeding verandert tijdens burst-fotografie.

 • Flikkering wordt mogelijk niet gedetecteerd of de gewenste resultaten worden mogelijk niet bereikt, afhankelijk van de lichtbron en opnameomstandigheden, bijvoorbeeld bij scènes die helder verlicht zijn of een donkere achtergrond hebben.

 • Het kan ook zijn dat de gewenste resultaten niet worden bereikt met decoratieve verlichtingsdisplays en andere niet-standaard verlichting.