Afbeeldingen worden opgeslagen met bestandsnamen die bestaan uit "DSC_" gevolgd door een viercijferig nummer en een extensie van drie letters. [ Bestandsnaamgeving ] wordt gebruikt om drie letters te selecteren om het "DSC"-gedeelte van de bestandsnaam te vervangen. Voor informatie over tekstinvoer, zie "Tekstinvoer" ( Tekstinvoer ).

Bestandsnamen
 • Bestandsnamen hebben de vorm "DSC_nnnn.xxx". nnnn is een getal van 0001 tot 9999. xxx is een van de volgende extensies, toegewezen volgens de geselecteerde opties voor beeldkwaliteit en bestandstype:

  • NEF: NEF (RAW)-foto's

  • JPG: JPEG (fijn, normaal of basis) foto's

  • MOV: MOV-films

  • MP4: MP4-films

  • NDF: Stofverwijderingsreferentiegegevens

 • Afbeeldingen die zijn gemaakt met [ Adobe RGB ] geselecteerd voor [ Kleurruimte ] hebben bestandsnamen in de vorm "_DSCnnnn.xxx".

 • In elk paar foto's die zijn opgenomen met beeldkwaliteitsinstellingen van NEF (RAW)+JPEG, hebben de NEF- en JPEG-afbeeldingen dezelfde bestandsnaam maar verschillende extensies.