Foto's worden opgeslagen met bestandsnamen bestaande uit “DSC_” gevolgd door een viercijferig nummer en een extensie van drie letters. [ Bestandsnaamgeving ] wordt gebruikt om drie letters te selecteren ter vervanging van het “ DSC ”-gedeelte van de bestandsnaam. Voor informatie over tekstinvoer, zie “Tekstinvoer” ( Tekstinvoer ).

Bestandsnamen
 • Bestandsnamen hebben de vorm “DSC_nnnn.xxx”. nnnn is een getal van 0001 tot 9999. xxx is een van de volgende extensies, toegewezen volgens de geselecteerde opties voor beeldkwaliteit en bestandstype:

  • NEF : NEF ( RAW )-foto's

  • JPG: JPEG foto's (fijn, normaal of standaard).

  • MOV: MOV-films

  • MP4: MP4-films

  • NDF: Referentiegegevens afstoffen

 • Afbeeldingen die zijn gemaakt met [ Adobe RGB ] geselecteerd voor [ Kleurruimte ] hebben bestandsnamen in de vorm “_DSCnnnn.xxx”.

 • In elk paar foto's dat is opgenomen met de beeldkwaliteitsinstellingen NEF ( RAW )+ JPEG , hebben de NEF en JPEG afbeeldingen dezelfde bestandsnaam maar verschillende extensies.