Kies een flitsbedieningsmodus en flitsniveau en pas andere instellingen aan voor draadloze secundaire flitsers of optionele flitsers die op de accessoireschoen van de camera zijn gemonteerd.

  • Voor informatie over het aanpassen van de instellingen voor optionele flitsers gemonteerd op de camera accessoireschoen Zie “On-Camera Flash Fotografie” ( On-Camera Flash fotografie ).

  • Voor informatie over het aanpassen van instellingen voor draadloze secundaire flitsers, zie "Flitsfotografie op afstand" ( Flitsfotografie op afstand ).

Flitsbesturingsmodus

Kies een flitsregelingsstand en pas andere instellingen aan voor SB‑5000, SB‑500, SB‑400 of SB‑300 flitsers die op de accessoireschoen van de camera zijn gemonteerd.

  • De beschikbare opties in de flitsbedieningsweergave variëren afhankelijk van de optie die is geselecteerd voor [ Flitsbedieningsmodus ].

  • Instellingen voor andere flitsers dan de SB‑5000, SB‑500, SB‑400 en SB‑300 kunnen alleen worden aangepast met flitserbedieningen.

  • Instellingen voor een SB‑5000 die op de accessoireschoen is gemonteerd, kunnen ook worden aangepast met de bedieningselementen op de flitser.

Optie

Beschrijving

r

[ TTL ]

De flitsoutput wordt automatisch aangepast aan de opnameomstandigheden.

g

[ Automatische externe flitser ]

Het flitsvermogen wordt automatisch aangepast aan de hoeveelheid licht die door het onderwerp wordt gereflecteerd.

m

[ Handmatig afstandsprioriteit ]

Kies de afstand tot het onderwerp; flitsoutput wordt automatisch aangepast.

s

[ Handmatig ]

Kies het flitsniveau handmatig.

u

[ Herhalende flits ]

De flitser flitst herhaaldelijk terwijl de sluiter open is, waardoor een meervoudig belichtingseffect ontstaat.

Opties voor draadloze flits

Pas de instellingen aan voor gelijktijdige draadloze bediening van meerdere secundaire flitsers. Dit item is alleen beschikbaar wanneer een SB‑5000 of SB‑500 flitser of een WR‑R10 draadloze afstandsbediening op de camera is gemonteerd.

Optie

Beschrijving

Y

[ Optische AWL ]

De secundaire flitsers worden aangestuurd met flitsen van lage intensiteit die worden uitgezonden door de hoofdflitser ( Optical AWL ).

Y / Z

[ Optische/radio-AWL ]

Kies deze optie bij gebruik van zowel optisch als radiogestuurde flitsers ( Optical/Radio AWL ).

Z

[ Radio AWL ]

De secundaire flitsers worden aangestuurd door radiosignalen van een WR-R10 die op de camera is bevestigd ( Radio AWL ).

[ Uit ]

Flitsfotografie op afstand uitgeschakeld.

Flitsbediening op afstand

Kies de externe flitsbedieningsmodus. Flitsopties kunnen worden aangepast in het flitsbedieningsdisplay; de beschikbare opties variëren afhankelijk van de optie die is geselecteerd voor [ Externe flitsbediening ].

Optie

Beschrijving

m

[ Groepsflits ]

Kies een aparte flitsbedieningsmodus voor elke groep secundaire flitsers ( Groepsflits , Groepsflits ).

x

[ Snelle draadloze bediening ]

Kies de balans tussen groepen A en B en stel de uitvoer voor groep C handmatig in ( Quick Wireless Control , Quick Wireless Control (alleen SB‑5000) ).

u

[ Herhalen op afstand ]

De flitsers flitsen herhaaldelijk terwijl de sluiter open is, waardoor een meervoudig belichtingseffect ontstaat ( Remote Repeating , Remote Repeating (alleen SB‑5000) ).

Info flitser op afstand

Bekijk de flitsers die momenteel via radio AWL worden aangestuurd.