Varieer de belichting, het flitsniveau, Actieve D-Lighting (ADL) of witbalans lichtjes bij elke opname, waarbij de huidige waarde wordt "geaccentueerd". Bracketing kan worden gebruikt in situaties waarin het moeilijk is om de juiste instellingen te vinden en er geen tijd is om de resultaten te controleren en instellingen bij elke opname aan te passen, of om te experimenteren met verschillende instellingen voor hetzelfde onderwerp. Voor meer informatie, zie "Belichting of witbalans variëren over een reeks foto's (bracketing)" ( Variërende belichting of witbalans over een reeks foto's (bracketing) ).

Optie

Beschrijving

[ Automatische bracketingset ]

Kies de instelling of instellingen tussen bracketing wanneer automatische bracketing actief is.

  • [ AE & flitsbracketing ]: voer zowel belichtings- als flitsbracketing uit.

  • [ AE-bracketing ]: Belichting alleen bracketing.

  • [ Flitsbracketing ]: voer alleen bracketing op flitsniveau uit.

  • [ WB-bracketing ]: voer witbalansbracketing uit.

  • [ ADL-bracketing ]: voer bracketing uit met Actieve D‑Lighting.

[ Aantal opnamen ]

Kies het aantal opnamen in de reeks van bracketing.

[ Toename ]

Kies de mate waarin de geselecteerde instellingen variëren bij elke opname wanneer een andere optie dan [ ADL-bracketing ] is geselecteerd voor [ Auto bracketing-set ].

[ Bedrag ]

Kies hoe Actieve D‑Lighting varieert bij elke opname wanneer [ ADL-bracketing ] is geselecteerd voor [ Auto bracketing-set ].