Изберете файлов формат за снимки. За повече информация вижте „Менюто i “ под „Качество на изображението“ ( Качество на изображението ).