Изберете как камерата избира точката на фокусиране за автофокус. За повече информация вижте „Фокус“ под „Режим на AF-зона“ в „Основни настройки“ ( Режим на AF-зона ).