Изберете режим на светкавица за допълнителни светкавици. За повече информация вижте „Снимка със светкавица върху камерата“ под „Режими на светкавица“ ( Режими на светкавица ).