Изберете тип компресия и битова дълбочина за NEF (RAW) снимки.

NEF (RAW) компресия

Опция

Описание

N

[ Компресиран без загуби ]

NEF изображенията се компресират с помощта на обратим алгоритъм. Получените файлове са с около 60% до 80% от размера на некомпресираните снимки.

O

[ Компресиран ]

NEF изображенията се компресират с помощта на необратим алгоритъм. Получените файлове са с около 45% до 65% от размера на некомпресираните снимки.

NEF (RAW) битова дълбочина

Опция

Описание

q

[ 12-битов ]

NEF (RAW) изображенията се записват на битова дълбочина от 12 бита.

r

[ 14-битов ]

NEF (RAW) изображенията се записват на битова дълбочина от 14 бита. Файловете, записани на битова дълбочина от 14 бита, съдържат повече цветни данни от снимките, записани с помощта на [ 12-bit ]. Файловете, записани на битова дълбочина от 14 бита, също са по-големи от снимките, записани с помощта на [ 12-bit ].