Премахнете звуците на затвора по време на снимане ( Безшумна фотография ).

Опция

Описание

[ Включено ]

Елиминирайте вибрациите, произвеждани от затвора. Използвайте за пейзажи, натюрморти и други статични обекти. Препоръчва се използването на статив.

  • Избирането на [ On ] за [ Silent photography ] не заглушава напълно камерата. Звуците от камерата все още могат да се чуват, например по време на автофокус или настройка на блендата, в последния случай най-забележимо при диафрагми, по-малки (т.е. при f-числа по-високи) от f/5.6.

  • Снимката със светкавица е деактивирана.

  • Намаляването на шума при продължителна експозиция е деактивирано.

  • Използва се електронният затвор, независимо от избраната опция за персонализирана настройка d5 [ Тип на затвора ].

  • Независимо от настройките, избрани за [ Опции за звуков сигнал ] в менюто за настройка, звуковите сигнали няма да прозвучат, когато фотоапаратът фокусира или докато таймерът за самоснимачка работи.

  • Активирането на безшумната фотография променя скоростта на напредване на кадрите за режимите на непрекъснато освобождаване ( Frame Advance Rate ).

[ Изключено ]

Деактивирайте безшумната фотография.