Изберете опции за обработка на изображения („Управление на картината“) за нови снимки според сцената или вашето творческо намерение. За повече информация вижте “Меню i ” под “Задаване на контрол на картината” ( Задаване на контрол на картината ).

Промяна на Picture Controls от менютата

Съществуващите предварително зададени или персонализирани Picture Controls могат да бъдат модифицирани, за да отговарят на сцената или творческите намерения на потребителя.

 1. Изберете контрол на картината.

  Маркирайте желания Picture Control в списъка Picture Control и натиснете 2 .

 2. Редактирайте избрания Picture Control.
  • Натиснете 1 или 3 , за да маркирате желаната настройка ( Настройки за управление на картината ). Натиснете 4 или 2 , за да изберете стойност на стъпки от 1, или завъртете диска за подкоманди, за да изберете стойност на стъпки от 0,25.

  • Наличните опции варират в зависимост от избрания Picture Control.

  • За бързо регулиране на нивата за балансирано [ Sharpening ], [ Mid-range alphaen ] и [ Clearity ], маркирайте [ Quick cut ] и натиснете 4 или 2 .

  • За да изоставите всякакви промени и да започнете отначало от настройките по подразбиране, натиснете бутона O

 3. Запазете промените и излезте.

  Натиснете J , за да запазите промените.

Менюто i
 • За да изберете Picture Controls в менюто i , маркирайте [ Set Picture Control ] и натиснете J .

 • Натиснете 4 и 2 , за да изберете Picture Control и натиснете 3 , за да се покажат настройките за Picture Control. Ефектът от всякакви промени може да бъде визуализиран на дисплея.

Управление на Picture Control

Промените в съществуващите Picture Controls могат да бъдат запазени с помощта на елемента [ Manage Picture Control ] в менюто за снимане на снимки или филми, създавайки персонализирани Picture Controls, които след това могат да бъдат копирани на карта с памет и използвани в съвместим софтуер или споделени между камери от същия модел .