Изберете дали да активирате намаляването на вибрациите. За повече информация вижте „Менюто i “ под „Намаляване на вибрациите“ ( Намаляване на вибрациите ).