Изберете размера в пиксели на снимките, записани с камерата. Имайте предвид, че размерът на изображението варира в зависимост от избраната опция за област на изображението.

Област на изображението

Размер на изображението

Размер при печат при 300 dpi *

[ FX (36×24) ]

Голям (6016 × 4016 пиксела)

Прибл. 50,9 × 34,0 см/20,0 × 13,4 инча

Среден (4512 × 3008 пиксела)

Прибл. 38,2 × 25,5 см/15,0 × 10,0 инча

Малък (3008 × 2008 пиксела)

Прибл. 25,5 × 17,0 см/10,0 × 6,7 инча

[ DX (24×16) ]

Голям (3936 × 2624 пиксела)

Прибл. 33,3 × 22,2 см/13,1 × 8,7 инча

Среден (2944 × 1968 пиксела)

Прибл. 24,9 × 16,7 см/9,8 × 6,6 инча

Малък (1968 × 1312 пиксела)

Прибл. 16,7 × 11,1 см/6,6 × 4,4 инча

[ 1:1 (24×24) ]

Голям (4016 × 4016 пиксела)

Прибл. 34,0 × 34,0 см/13,4 × 13,4 инча

Среден (3008 × 3008 пиксела)

Прибл. 25,5 × 25,5 см/10,0 × 10,0 инча

Малък (2000 × 2000 пиксела)

Прибл. 16,9 × 16,9 см/6,7 × 6,7 инча

[ 16:9 (36×20) ]

Голям (6016 × 3384 пиксела)

Прибл. 50,9 × 28,7 см/20,0 × 11,3 инча

Среден (4512 × 2536 пиксела)

Прибл. 38,2 × 21,5 см/15,0 × 8,5 инча

Малък (3008 × 1688 пиксела)

Прибл. 25,5 × 14,3 см/10,0 × 5,6 инча

  • Размерът на печат в инчове е равен на размера на изображението в пиксели, разделен на разделителната способност на принтера в точки на инч (dpi; 1 инч = 2,54 см).