Снимките, направени при висока ISO чувствителност, могат да бъдат обработени за намаляване на „шума“ (произволно разположени ярки пиксели).

Опция

Описание

[ високо ]

Намалете шума при снимки, направени при всички чувствителност на ISO. Колкото по-висока е чувствителността, толкова по-голям е ефектът. Изберете степента на намаляване на шума, извършена от [ Високо ], [ Нормално ] и [ Ниско ].

[ Нормално ]

[ ниска ]

[ Изключено ]

Намаляването на шума се извършва само при необходимост. Извършеното намаляване на шума винаги е по-ниско, отколкото когато е избрано [ Ниско ].