Регулирайте настройките за ISO чувствителност за снимки.

Опция

Описание

[ ISO чувствителност ]

Изберете от стойности между ISO 100 и 51 200. Налични са и разширени настройки от около 0,3 до 1 EV под ISO 100 и от 0,3 до 1 EV над ISO 51 200. b предлага опция ISO AUTO.

[ Автоматичен контрол на ISO чувствителността ]

Маркирайте [ On ] и натиснете J , за да активирате автоматичен контрол на ISO чувствителността. Ако е избрано [ Off ], [ ISO чувствителност ] ще остане фиксирана на стойността, избрана от потребителя. Следните опции са налични, когато е избрано [ On ].

  • [ Максимална чувствителност ]: Изберете горна граница за ISO чувствителност, за да предотвратите повишаването й твърде високо.

  • [ Максимална чувствителност с c ]: Изберете горната граница на ISO чувствителност за снимки, направени с помощта на допълнителна светкавица.

  • [ Минимална скорост на затвора]: Изберете скоростта на затвора, под която автоматичното управление на ISO чувствителността ще се включи, за да предотвратите недоекспониране в режими P и A. Ако е избрано [ Auto ], камерата ще избере минималната скорост на затвора въз основа на фокусното разстояние на обектива. Например, камерата автоматично ще избере по-бързи минимални скорости на затвора, за да предотврати замъгляване, причинено от треперене на камерата, когато е прикрепен дълъг обектив.

    • За да видите опциите за автоматичен избор на скорост на затвора, маркирайте [ Auto ] и натиснете 2 . Автоматичният избор на скорост на затвора може да бъде фино настроен чрез избор на по-бързи или по-бавни минимуми. По-бързите настройки могат да се използват за намаляване на замъгляването при снимане на бързо движещи се обекти.

    • Скоростите на затвора може да паднат под избрания минимум, ако не може да се постигне оптимална експозиция при ISO чувствителност, избрана за [ Максимална чувствителност ].