Измерването определя как камерата задава експозицията. За повече информация вижте “Меню i ” под “Измерване” ( Измерване ).