Изберете [ On ], както е необходимо, за да намалите изкривяването на цевта при снимане с широкоъгълни обективи и за намаляване на изкривяването на щифта при снимане с дълги обективи. Имайте предвид, че [ On ] може да бъде избран автоматично с някои обективи, в който случай този елемент ще бъде сив и недостъпен.