Valige kaust, kuhu järgnevad pildid salvestatakse.

1

Kaust

2

Kausta number

3

Kausta nimi

"Salvestuskaust"

Pildistamise menüüs tehtud [ Salvestuskausta ] muudatused kehtivad videosalvestusmenüüs ja vastupidi .

Kaustade ümbernimetamine

Kausta vaikenimi, mis kuvatakse kausta numbri järel, on “NCZ_9”. Uute kaustade jaoks erineva viiekohalise kaustanime valimiseks valige [ Nimeta ümber ].

 • Olemasolevaid kaustu ei saa ümber nimetada.

 • Soovi korral saab järgnevate kaustade jaoks vaikenime taastada, vajutades ja hoides all klaviatuuri kuvamise ajal nuppu O ( Q ).

Valige kaust numbri järgi

Kausta, kuhu järgnevad pildid salvestatakse, saab valida numbri järgi. Kui määratud numbriga kausta pole veel olemas, luuakse uus kaust.

 1. Valige [ Vali kaust numbri järgi ].
  • Tõstke esile [ Select folder by number ] ja vajutage 2 dialoogiakna [ Select folder by number ] kuvamiseks.

  • Kaart, millele uus kaust luuakse, on dialoogiakna [ Vali kaust numbri järgi ] paremas ülanurgas kaardipesa kuvaalal alla joonitud. Uute kaustade jaoks kasutatav kaart oleneb pildistamismenüüs [ Role play by card in Slot 2 ] hetkel valitud suvandist.

 2. Valige kausta number.

  • Numbrite esiletõstmiseks vajutage 4 või 2 .

  • Esiletõstetud numbri muutmiseks vajutage 1 või 3 .

 3. Salvestage muudatused ja väljuge.

  • Kui valitud numbriga kaust on juba olemas, kuvatakse kausta numbrist vasakul ikoon W , X või Y Toimingu lõpetamiseks ja peamenüüsse naasmiseks vajutage J ; kui valisite kausta, millel on tähis W või X , valitakse see uute piltide kaustaks.

  • Kui valisite kausta numbri, mida veel pole, luuakse selle numbriga uus kaust, kui vajutate J .

  • Mõlemal juhul salvestatakse järgmised pildid valitud kausta.

  • Väljumiseks ilma salvestuskausta muutmata vajutage nuppu G

Kaustade ikoonid

Dialoogiaknas [ Vali kaust numbri järgi ] kuvatakse kaustad W , kui need on tühjad, Y , kui see on täis (sisaldab kas 5000 pilti või pilti numbriga 9999), või X , kui see on osaliselt täis. Y -ikoon näitab, et kausta ei saa rohkem pilte salvestada.

Valige loendist kaust

Olemasolevate kaustade loendist valimiseks tehke järgmist.

 1. Valige [ Vali loendist kaust ].

  Tõstke esile [ Select folder from list ] ja vajutage dialoogiakna [ Select folder from list ] kuvamiseks nuppu 2 .

 2. Tõstke esile kaust.

  Kausta esiletõstmiseks vajutage 1 või 3 .

 3. Valige esiletõstetud kaust.

  • Esiletõstetud kausta valimiseks ja peamenüüsse naasmiseks vajutage J

  • Järgmised fotod salvestatakse valitud kausta.

Ettevaatust: kaustade ja failide numbrid
 • Kui praeguse kausta number jõuab 999-ni, ei saa kaamera enam uusi kaustu luua ja katiku vabastamine keelatakse, kui:

  • praegune kaust sisaldab 5000 pilti (lisaks keelatakse video salvestamine, kui kaamera arvutab, et maksimaalse pikkusega video salvestamiseks vajalike failide arv annab kaustas üle 5000 faili) või

  • praegune kaust sisaldab pilti numbriga 9999 (lisaks keelatakse video salvestamine, kui kaamera arvutab, et maksimaalse pikkusega video salvestamiseks vajalike failide arv annab tulemuseks faili numbriga üle 9999).

 • Kui mälukaardil on vaba ruumi, saate pildistamist jätkata, kui:

  • looge kaust, mille number on väiksem kui 999, ja valite selle salvestuskaustaks või

  • muutke enne videote salvestamist suvandeid [ Kaadri suurus/kaadrisagedus ] või [ Videofaili tüüp ].

Käivitamise aeg

Kui mälukaardil on väga palju faile või kaustu, võib kaamera käivitamiseks kuluda lisaaega.