Valige [ ON ], et vähendada "müra" (heledad laigud või udu) fotodel, mis on tehtud säriajaga, mis on pikem kui 1 s.

  • Pika säritusega müra vähendamine toimub pärast foto tegemist. Töötlemise ajal ilmub võttekuvale teade „[ Performing noise production ]” ja juhtpaneelil vilgub „Job NR”. Pilte ei saa teha enne, kui teade on ekraanilt kustutatud. Fotode töötlemiseks kuluv aeg pärast pildistamist kahekordistub.

    Kontrollpaneel

    Monitor

Ettevaatust: Pika särituse müra vähendamine

Kui kaamera enne töötlemise lõpetamist välja lülitatakse, siis pilt salvestatakse, kuid müra ei vähendata.