Pildid salvestatakse failinimedega, mis koosnevad "DSC_", millele järgneb neljakohaline number ja kolmetäheline laiend. [ Failinimetus ] kasutatakse kolme tähe valimiseks failinime DSC-osa asendamiseks. Teavet tekstisisestuse kohta leiate jaotisest "Tekstisisestus" ( Tekstisisestus ).

Failinimed
 • Failinimed on kujul "DSC_nnnn.xxx", kus nnnn on arv vahemikus 0001 kuni 9999 ja xxx on üks järgmistest laienditest, mis on määratud vastavalt pildikvaliteedi ja failitüübi valikutele:

  • NEF: NEF (RAW) fotod

  • JPG: JPEG (peened, tavalised või lihtsad) fotod

  • MOV: MOV-videod

  • NEV: NEV-i videod

  • MP4: MP4-videod

  • NDF: tolmu eemaldamise võrdlusandmed

 • Piltide, mis on loodud [ Adobe RGB ]-ga, mis on valitud pildistamismenüüs [ Värviruum ], on failinimed kujul “_DSCnnnn.xxx”.

 • Igas RAW + JPEG pildikvaliteedi sätetega salvestatud fotopaaris on NEF (RAW) ja JPEG piltidel samad failinimed, kuid erinevad laiendid.

 • Puhverserveri videotel on samad failinimed kui RAW-materjalil, millega need salvestatakse, kuid kuigi RAW-videole on määratud laiend “.NEV” või “.MOV”, on puhverserverifailidel laiend “.MP4”.