Säilitage eredate ja varjude detailid, luues loomuliku kontrastiga videoid.

Võimalus

Kirjeldus

Z

[ Eriti kõrge ]

Valige aktiivse digitaalvalgustuse sagedus (järjekorras kõrgest madalani ) [ Extra high ], [ High ], [ Normal ] ja [ Low ].

P

[ Kõrge ]

Q

[ Tavaline ]

R

[ Madal ]

[ Väljas ]

Aktiivne D-Lighting välja lülitatud.