Vähendage värelust ja triipe võttekuval ja fluorestsentsvalguses või elavhõbedaauru valguses salvestatud filmil.

  • Valige [ Automaatne ], et lubada kaameral automaatselt valida õige sagedus.

  • Kui [ Auto ] ei anna soovitud tulemusi, valige [ 50 Hz ] või [ 60 Hz ] vastavalt kohaliku toiteallika sagedusele. Valige [ 50 Hz ] piirkondade jaoks, kus on 50 Hz toiteallikas, [ 60 Hz ] piirkondade jaoks, kus on 60 Hz toiteallikas.

  • Funktsiooni [ Video virvenduse vähendamine ] muudatused kehtivad ka pildistamise kuvale fotorežiimis.

Ettevaatust: [ Video virvenduse vähendamine ]
  • Kui [ Auto ] ei anna soovitud tulemusi ja te pole kohaliku toiteallika sageduses kindel, testige nii 50 kui 60 Hz suvandeid ja valige see, mis annab parimaid tulemusi.

  • Virvenduse vähendamine ei pruugi soovitud tulemusi anda, kui objekt on väga hele. Kui see nii on, proovige valida väiksem ava (kõrgem f-arv).

  • Virvenduse vähendamine ei pruugi soovitud tulemusi anda muudes režiimides peale M . Kui see on nii, valige režiim M ja valige kohaliku toiteallika sagedusele kohandatud säriaega:

    • 50 Hz : 1/100 s , 1/50 s, 1/25 s

    • 60 Hz: 1/125 s, 1/60 s , 1/30 s