Reguleerige HLG-videopildi töötlemise suvandeid kasutamiseks, kui videosalvestusmenüüs on valitud [ Videofaili tüüp ] > [ H.265 10-bit (MOV) ] toonirežiimiks [ HLG ].

Võimalus

Kirjeldus

[ Kiire terav ]

Kasutage [ Kiire terav ], et reguleerida kiiresti tasakaalustatud [ Teritamine ], [ Keskmise ulatusega teravustamine ] ja [ Selgus ] tasemeid. Neid parameetreid saab ka individuaalselt reguleerida.

[ Teritamine ]

Kontrollige detailide ja piirjoonte teravust.

[ Keskmise ulatuse teravustamine ]

Reguleerige mustrite ja joonte teravust vahemikus [ Teritamine ] ja [ Selgus ].

[ Selgus ]

Reguleerige üldist teravust ja paksemate piirjoonte teravust ilma heledust või dünaamilist ulatust mõjutamata.

[ Kontrast ]

Reguleerige kontrasti.

[ Küllastus ]

Kontrollige värvide erksust.

[ Toon ]

Reguleerige tooni.