Lülitage sisse- või välja sisseehitatud või välised mikrofonid või reguleerige mikrofoni tundlikkust.

Võimalus

Kirjeldus

[ Automaatne ]

Mikrofoni tundlikkust reguleeritakse automaatselt.

[ Manuaal ]

Reguleerige mikrofoni tundlikkust käsitsi. Valige väärtuste vahel [ 1 ] kuni [ 20 ]. Mida suurem väärtus, seda suurem on tundlikkus; mida madalam väärtus, seda madalam on tundlikkus.

[ Mikrofon väljas ]

Lülitage helisalvestus välja.

  • Kui helitase kuvatakse punaselt, on helitugevus liiga kõrge. Vähendage mikrofoni tundlikkust.

Videod ilma helita

Videod, mis on salvestatud [ Mikrofoni väljas ] valikuga [ Mikrofoni tundlikkus ], on tähistatud ikooniga 2 .