Valige [ ON ], et lubada madalfilter, mis vähendab sisseehitatud mikrofonist puhuva tuule tekitatud müra. Pange tähele, et see võib mõjutada ka muid helisid.

[ ON ] valimine suvandi [ Tuulemüra vähendamine ] jaoks ei mõjuta valikulisi stereomikrofone. Seda funktsiooni toetavate valikuliste stereomikrofonide tuulemüra vähendamist saab mikrofoni juhtnuppude abil lubada või keelata.