Valitse [ ON ], jos haluat sisällyttää valotusasetukset kuhunkin neljästä kuvausvalikon tasosta tallennettuihin tietoihin

 • Valotusasetusten muutokset tallennetaan [ Shooting menu bank ] -kohdassa valittuna olevaan pankkiin. Pankkiin tallennetut asetukset palautetaan, kun pankki valitaan seuraavan kerran.

 • Lisäasetukset, jotka on tallennettu laajennettuihin pankkeihin valokuvatilassa käytettäväksi, ovat:

  • kuvaustila,

  • suljinaika (vain tilat S ja M ),

  • aukko (vain tilat A ja M ) ja

  • salamatila.

 • Lisäasetukset, jotka on tallennettu laajennettuihin pankkeihin videotilassa käytettäväksi, ovat:

  • kuvaustila,

  • suljinaika (vain tila M ) ja

  • aukko (vain tilat A ja M ).

 • [ OFF ] valitseminen palauttaa kuvaus- ja salamatilat, suljinajan ja aukon, jotka olivat voimassa ennen [ ON ] valintaa.

 • Valotusasetuksia voidaan muokata myös videotallennusvalikon [ Extended menu banks ] -kohdan kautta. Kuvausvalikossa tehdyt muutokset koskevat videokuvausvalikkoa ja päinvastoin .