Vinjettiohjaus vähentää "vinjettiä" eli kirkkauden laskua valokuvan reunoilla - määrällä, joka vaihtelee objektiiveittain. Sen vaikutukset näkyvät eniten suurimmalla aukolla.

Vaihtoehto

Kuvaus

e

[ Korkea ]

Valitse suoritettavan vinjetin säädön määrä (suuresta matalaan) [ High ], [ Normal ] ja [ Low ].

g

[ Normaali ]

f

[ Matala ]

[ Pois ]

Vinjettiohjaus pois käytöstä.

Varoitus: Vinjettiohjaus

Kohtauksesta, kuvausolosuhteista ja objektiivin tyypistä riippuen JPEG-kuvissa saattaa esiintyä "kohinaa" (sumua) tai yli- tai alivalotusta kehyksen reunassa, mikä aiheuttaa vaihteluita reunojen kirkkaudessa. Lisäksi mukautetut kuvansäätimet ja esiasetetut kuvansäätimet, joita on muutettu oletusasetuksista, eivät välttämättä tuota haluttua tehostetta. Ota testikuvia ja katso tulokset näytöstä.

Vinjetin ohjaus

Valokuvausvalikon [ Vinjettiohjaus ]-kohdan muutokset koskevat videotallennusvalikkoa ja päinvastoin .