USB қосылымдары үшін хост құрылғысының түрін таңдаңыз.

  • Компьютерлерге немесе Android құрылғыларына қосылу кезінде [ MTP/PTP ] таңдаңыз.

  • NX MobileAir қызметін пайдалану үшін (үйлесімді USB-C - Lightning кабельдері туралы ақпаратты NX MobileAir үшін онлайн анықтаманы қараңыз) пайдалану үшін үшінші тарап USB-C - Lightning кабелі арқылы iPhone құрылғыларына қосылған кезде ғана [ iPhone ] параметрін таңдаңыз.

“[ iPhone ]”

Камера шынымен iPhone-ға қосылған-қоспағанына қарамастан, [ iPhone ] таңдау төменде тізімделген мүмкіндіктерді өшіреді. Бұл мүмкіндіктерге қол жеткізу үшін [ MTP/PTP ] таңдаңыз.

  • кірістірілген камера желісі функциялары

  • фотокамераны қуаттандыру немесе зарядтау айнымалы ток адаптерінен немесе USB арқылы батареяны зарядтау