Инфрақұрылымдық режимде сымсыз желіге қосылу кезінде таңдалған SSID үшін жолақты таңдаңыз. Кез келген диапазонда жұмыс істейтін желілерге қосылу үшін [ 2,4 ГГц/5 ГГц ] параметрін таңдаңыз.

  • Камера маңайда белсенді желілерді іздегенде, ол тек таңдалған диапазонда немесе жолақтарда жұмыс істейтіндердің тізімін береді.

  • Жолақ желі SSID сол жағында тізімделген.

  • Екі диапазонда жұмыс істейтін сымсыз маршрутизаторлар арқылы қосылу кезінде [ 2,4 ГГц/5 ГГц ] параметрін таңдасаңыз, тізім диапазондағы SSID кодтарын немесе камера анықтаған жолақтарды қамтиды.