[ ON ] таңдалса, күту таймерін Ethernet арқылы қосылған компьютерден келетін сигналдар арқылы іске қосуға болады.