Setările camerei enumerate mai jos pot fi restabilite la valorile implicite prin apăsarea simultană a celor două butoane marcate cu puncte I verzi ( BKT și E ) și menținând-le timp de peste două secunde (afișajul de fotografiere și panoul de control se opresc pentru scurt timp în timp ce setările sunt efectuate). resetare).

Meniul Fotografii

Cu excepția expunerii multiple, a temporizatorului de interval, a videoclipurilor în interval de timp și a deplasării focalizării, sunt afectate doar setările din banca curentă de meniuri de fotografiere.

Opțiune

Mod implicit

Setări de sensibilitate ISO

Sensibilitate ISO

100

Control automat al sensibilității ISO

PE

Sensibilitate maxima

25600

Sensibilitate maximă cu c

La fel ca și fără blitz

Viteza minimă a obturatorului

Auto

echilibru alb

AUTO > Păstrați albul (reduceți culorile calde)

Ajustare precisă

AB: 0, GM: 0

Setați Picture Control

Auto

D-Lighting activ

Oprit

Reducerea pâlpâirii fotografiilor

OFF

Contorizare

Măsurarea matriceală

Modul de focalizare

AF unic

Mod zonă AF

AF într-un singur punct

Bracketing automat

Oprit 1

Expunere multiplă

Oprit 2

Suprapunere HDR

Oprit 3

  1. Numărul de fotografii este resetat la zero. Incrementul de bracketing pentru expunere, bliț și bracketing al balansului de alb este resetat la 1. Valoarea pentru a doua fotografie în programele de bracketing ADL cu două fotografii este resetată la [ Auto ].

  2. Dacă o expunere multiplă este în curs de desfășurare, fotografierea se va încheia și va fi creată o expunere multiplă din expunerile înregistrate până în acel moment. Dacă este selectat [ Pornit (serie) ] sau [ Activat (o singură fotografie) ], modul de expunere multiplă va fi resetat la [ Dezactivat ]. [ Număr de fotografii ], [ Mod suprapunere ], [ Salvare fotografii individuale (RAW) ] și [ Fotografiere suprapunere ] nu sunt resetate.

  3. [ Pornit (serie) ] și [ Pornit (o singură fotografie) ] sunt resetate la [ Dezactivat ]. [ Puterea HDR ] și [ Salvare fotografii individuale (RAW) ] nu sunt resetate.

Meniul de înregistrare video

Opțiune

Mod implicit

Setări de sensibilitate ISO

Sensibilitate maxima

25600

Control ISO automat (mod M)

PE

Sensibilitate ISO (mod M)

100

echilibru alb

La fel ca setările fotografiei

Setați Picture Control

La fel ca setările fotografiei

Calitate HLG

Ascuțit rapid

0

Contrast

0

Saturare

0

Nuanţă

0

D-Lighting activ

Oprit

Contorizare

Măsurarea matriceală

Modul de focalizare

AF full-time

Mod zonă AF

AF într-un singur punct

VR electronic

OFF

Meniu Setări personalizate

Opțiune

Mod implicit

a9 [ Restricție mod focalizare ]

Fara restrictii

d9 [ Mod vizualizare (foto Lv) ]

Afișează efectele setărilor

d10 [ Vedere Starlight (foto Lv) ]

OFF

d11 [ Culori calde de afișare ]

OFF

e2 [ Viteza de expunere bliț ]

1/60 s

f4 [ Blocare control ]

[ Blocarea vitezei obturatorului ]

OFF

[ Blocarea diafragmei ]

OFF

[ Blocarea punctului de focalizare ]

OFF

g3 [ Blocare control ]

[ Blocarea vitezei obturatorului ]

OFF

[ Blocarea diafragmei ]

OFF

[ Blocarea punctului de focalizare ]

OFF

g5 [ Restricție mod focalizare ]

Fara restrictii

Alte setari

Opțiune

Mod implicit

Punct de concentrare

Centru

Punct de focalizare prestabilit

Centru

Modul de fotografiere

P

Program flexibil

Oprit

Compensarea expunerii

Dezactivat (0,0)

Blocare AE (menținere)

Oprit

Modul bliț

Umple blițul

Compensare bliț

Dezactivat (0,0)

Blocare FV

Oprit