Elementul [ Rotire în sus ] din meniul de redare a fost redenumit [ Rotire automată a imaginilor ]. Când este selectat [ ON ], afișajele de pe monitor și vizor se vor roti pentru a se potrivi cu orientarea camerei în timpul redării.

  • Când este selectat [ ON ] pentru [ Rotire automată afișaj info ] în meniul de configurare, pictogramele de pe afișajul de redare se vor roti și pentru a se potrivi cu orientarea camerei.

  • Când camera este ținută în orientare înălțime, butoanele 1 și 3 preiau rolurile jucate în mod normal de butoanele 4 și 2 , în timp ce butoanele 4 și 2 preiau rolurile jucate în mod normal de butoanele 1 și 3 .