Elementele [ Reducere pâlpâire de înaltă frecvență ] au fost adăugate la meniurile de fotografiere și înregistrare video. Selectarea [ Activat (ajustare fină a vitezei de expunere) ] permite reglarea vitezelor de expunere între 1 / 8000 și 1 / 30 s în trepte mai mici, permițând găsirea vitezelor care mențin pâlpâirea la minimum prin vizualizarea previzualizării pe monitor.

  • Reducerea pâlpâirii de înaltă frecvență este disponibilă în modurile S și M în timpul fotografierii statice și în modul M în timpul înregistrării video.

  • Menținerea expunerii se aplică acum în timpul reducerii pâlpâirii de înaltă frecvență în modul foto când [ Sensibilitate ISO ] este selectat pentru Setarea personalizată b7 [ Păstrare exp. când f/ se schimbă ].