Reducerea pâlpâirii de înaltă frecvență, care poate fi atribuită comenzilor camerei utilizând Setarea personalizată f2 [ Comenzi personalizate (fotografiere) ], poate fi acum accesată și prin elementele [ Reducere pâlpâire de înaltă frecvență ] din meniurile de fotografiere și înregistrare video. Selectarea [ Activat (ajustare fină a vitezei de expunere) ] permite reglarea vitezelor de expunere între 1 / 8000 și 1 / 30 s în trepte mai mici, permițând găsirea vitezelor care mențin pâlpâirea la minimum prin vizualizarea previzualizării pe monitor.

  • Menținerea expunerii se aplică acum în timpul reducerii pâlpâirii de înaltă frecvență când este selectat [ Sensibilitate ISO ] pentru Setarea personalizată b7 [ Păstrare exp. când f/ se schimbă ].