[ Resetare folosind telecomandă ] a fost adăugat la opțiunile disponibile pentru [ Timecode ] > [ Timecode origin ] în meniul de înregistrare video ( Timecode ). Acest lucru permite resetarea codului de timp prin apăsarea butonului de declanșare de pe o telecomandă fără fir opțională WR‑T10 asociată cu o telecomandă fără fir WR-R11a sau WR‑R10 atașată la cameră.

  • Selectarea [ Resetare folosind telecomandă ] afișează un dialog de resetare a codului de timp. Apăsați butonul de declanșare de pe WR‑T10 pentru a reseta codul de timp.

  • Asocierea unui singur WR-T10 cu mai multe telecomenzi fără fir WR-R11a/WR-R10 permite resetarea simultană a codurilor de timp pentru mai multe camere cu o singură apăsare a butonului de declanșare al WR-T10. Codurile de timp pentru mai multe camere pot fi astfel sincronizate, facilitând editarea.

Afișajul de resetare a codului de timp

Apăsând până la capăt butonul de declanșare a camerei foto în timp ce este afișată dialogul de resetare a codului de timp, resetați codul de timp. Nu se va face nicio fotografie.