Când o unitate bliț care acceptă controlul unificat al blițului (un SB-5000, SB-500, SB-400 sau SB-300; Unified Flash Control ) este montată pe cameră, modul de control al blițului, nivelul blițului și alte setări ale blițului poate fi reglat folosind elementul [ Control bliț ] > [ Mod control bliț ] din meniul de fotografiere. Modurile de control ale blițului disponibile variază în funcție de blițul utilizat. Opțiunile disponibile pe afișajul de control al blițului variază în funcție de opțiunea selectată pentru [ Mod control bliț ].

 • Setările pentru alte unități de bliț decât SB-5000, SB-500, SB-400 și SB-300 pot fi ajustate numai folosind comenzile unității blițului.

 • Setările pentru un SB-5000 montat pe sabotul pentru accesorii pot fi, de asemenea, ajustate folosind comenzile de pe unitatea bliț.

Opțiune

Descriere

[ TTL ]

 • Puterea blițului este reglată automat ca răspuns la condițiile de fotografiere.

 • Ieșirea poate fi ajustată utilizând [ Compensare bliț (TTL) ].

[ Bliț extern automat ]

 • Lumina de la bliț este reflectată de subiect într-un senzor extern automat de bliț și puterea blițului este reglată automat.

 • Ieșirea poate fi reglată utilizând [ Compensare automată bliț extern ].

 • Blițul extern automat acceptă modurile „apertura automată” ( q A ) și „auto non-TTL” ( A ). Pentru detalii, consultați documentația furnizată cu unitatea bliț.

[ Manual cu prioritate distanță ]

 • Alegeți distanța până la subiect; puterea blițului va fi reglată automat.

 • Distanța până la subiect este selectată utilizând [ Opțiuni prioritate distanță ] > [ Distanță ], în timp ce puterea blițului poate fi ajustată utilizând [ Compensare bliț ].

[ Manual ]

 • Alegeți manual nivelul blițului.

 • Puterea blițului este selectată utilizând [ Cantitatea de ieșire manuală ].

[ Bliț repetat ]

 • Blițul se declanșează în mod repetat în timp ce obturatorul este deschis, producând un efect de expunere multiplă.

 • Folosiți [ Bliț repetat ] > [ Ieșire ] pentru a regla puterea blițului și [ Ori ] pentru a alege de câte ori se declanșează unitatea. [ Frecvență ] controlează cât de des se declanșează unitatea pe secundă, măsurată în Hz.

 • Numărul maxim de declanșări ale blițului variază în funcție de [ Ieșire ] și [ Frecvență ]. Pentru detalii, consultați documentația furnizată cu unitatea bliț.

Control unificat Flash

Controlul unificat al blițului permite camerei și unității blițului să partajeze setările. Modificările setărilor blițului efectuate fie cu aparatul foto, fie cu unitatea blițului se reflectă pe ambele dispozitive, la fel ca și modificările efectuate folosind software-ul opțional Camera Control Pro 2. Unitatea blițului trebuie să accepte controlul unificat al blițului.