Compensarea blițului este utilizată pentru a modifica în mod deliberat puterea blițului, de exemplu pentru a schimba luminozitatea subiectului în raport cu fundalul. Puterea blițului poate fi mărită pentru ca subiectul principal să pară mai strălucitor, redusă pentru a preveni strălucirea sau, în alt mod, reglată fin pentru a produce rezultatul dorit.

Reglarea compensării blițului

Țineți apăsat butonul c și rotiți selectorul secundar de comandă.

  • Alegeți dintre valori de la -3 la +1 EV.

  • La setările implicite, modificările la puterea blițului se fac în trepte de 1 / 3 EV. Mărimea incrementului poate fi selectată utilizând setarea personalizată b2 [ Pași EV pentru controlul expunerii ].

  • În general, alegeți valori pozitive pentru o iluminare mai puternică, valori negative pentru a vă asigura că subiectul nu este prea puternic luminat.

  • La alte valori decât ±0,0, pe afișajul de fotografiere și pe panoul de control va apărea o pictogramă Y

  • Compensarea blițului poate fi vizualizată pe afișajul de fotografiere și pe panoul de control apăsând butonul c .

    Monitorizați

    Panou de control

  • Puterea normală a blițului poate fi restabilită setând compensarea blițului la ±0,0. Compensarea blițului nu este resetată când camera este oprită.