Pentru a reda note vocale, apăsați butonul b când vizualizați fotografii marcate cu pictogramele h .

Întreruperea redării

Apăsarea butonului de declanșare sau operarea altor comenzi ale camerei poate opri redarea. Redarea se termină automat când este selectată o altă imagine sau când aparatul foto este oprit.

Meniul i

Notele vocale pot fi redate și evidențiind [ Redare notă vocală ] în meniul de redare i și apăsând J

Ștergerea notificărilor vocale

Pentru a șterge nota vocală din fotografia curentă, apăsați butonul O ( Q ); va fi afișat un dialog de confirmare așa cum se arată.

  • Pentru a șterge atât fotografia, cât și nota vocală, evidențiați [ Imagine și notă vocală ] și apăsați O ( Q ).

  • Pentru a șterge numai nota vocală, evidențiați [ Numai notă vocală ] și apăsați O ( Q ).

  • Pentru a ieși fără a șterge fotografia sau nota vocală, apăsați D .

  • În cazul imaginilor cu format dublu, puteți opta să ștergeți nota vocală numai din imaginea de pe card în slotul curent, alegând [ Imagine selectată ] în dialogul de confirmare și apoi selectând [ Numai notă vocală ].