Afișajele arată informații despre setările curente. Alte pictograme sau avertismente pot fi afișate ocazional, de exemplu când se modifică setările.

Monitorul

Modul Fotografie

1

Modul de fotografiere (Alegerea unui mod de fotografiere )

2

Indicator de program flexibil ( P (Auto programat) )

3

Paranteze zonă AF ( Mod zonă AF )

4

Avertisment de temperatură ( Auto Temperature Cutout )

5

Modul de lansare ( Modul de lansare )

6

Indicator temporizator interval ( Fotografiere cu temporizator interval )

pictograma t ( pictograma t )

Indicator „Fără card de memorie” ( Inserarea cardurilor de memorie , Niciun card de memorie introdus )

Avertisment de temperatură înaltă a cardului de memorie ( Avertisment de temperatură înaltă a cardului de memorie )

7

Modul de focalizare ( Mod de focalizare )

8

Indicator de înregistrare video în timp ( Time-Lapse Video )

9

Mod zonă AF ( Mod zonă AF )

10

Detectarea subiectului ( alegerea unui tip de subiect pentru focalizare automată )

11

Modul bliț ( moduri bliț )

12

Indicator de jurnal de urmărire ( date de locație )

13

Indicator de semnal prin satelit ( Indicatorul de semnal prin satelit )

14

Balans de alb ( Balans de alb )

15

Calitatea imaginii ( Ajustarea calității imaginii )

16

D-Lighting activ ( D-Lighting activ )

17

Dimensiunea imaginii ( Alegerea unei dimensiuni a imaginii )

18

Controlul imaginii ( Controlul imaginii )

19

Zona imagine ( Ajustarea setărilor zonei imaginii )

20

Indicator de expunere și bracketing bliț ( Expunere și bracketing bliț )

Indicator de bracketing WB ( bracketing balans de alb )

Indicator de bracketing ADL ( Bracketing ADL )

Indicator HDR ( Realizarea de fotografii HDR )

Indicator de expunere multiplă ( Crearea unei expuneri multiple )

21

Captură înainte de lansare ( d4: Opțiuni C30/C120 )

Numărul de fotografii în secvența de expunere și bracketing bliț ( Expunere și bracketing bliț )

Numărul de fotografii în secvența de bracketing WB ( Balance de alb bracketing )

Numărul de fotografii în secvența de bracketing ADL ( Bracketing ADL )

Puterea HDR ( Realizarea de fotografii HDR )

Numărul de fotografii în expunere multiplă ( Crearea unei expuneri multiple )

22

Indicator de expunere

Expunere ( Indicatori de expunere )

Compensarea expunerii ( Compensarea expunerii )

Bracketing automat ( Bracketing )

23

Pictograma i (Butonul i (meniul i ) )

24

Indicator baterie ( Nivel baterie )

25

Livrarea energiei USB ( Livrarea energiei USB )

26

Indicator de pregătire pentru bliț ( Folosind un bliț de pe cameră )

27

Număr de expuneri rămase ( Număr de expuneri rămase , Capacitate card de memorie )

Modul de control al camerei ( Software )

28

Indicator de conexiune Wi-Fi ( Conectare prin Wi-Fi (Mod Wi-Fi) , LAN fără fir , LAN fără fir )

Indicator de conexiune Bluetooth ( Asociere (Bluetooth) )

Modul Avion ( Mod Avion )

29

Sensibilitate ISO ( Sensibilitate ISO )

30

Indicator de sensibilitate ISO ( Sensibilitate ISO )

Indicator sensibilitate ISO automată ( Control automat sensibilitate ISO )

31

Indicator de compensare a expunerii ( Compensarea expunerii )

32

Indicator de compensare bliț ( Compensare bliț )

33

Diafragma ( A (Auto cu prioritate diafragmă) , M (Manual) )

34

Pictograma de blocare a deschiderii ( f4: Blocare control )

35

Viteza obturatorului ( S (Auto cu prioritate obturatorului) , M (Manual) )

36

Pictograma de blocare a vitezei de expunere ( f4: Blocare control )

37

Indicator de focalizare ( focalizare manuală )

38

Contorizare ( Contorizare )

39

Blocare expunere automată (AE) ( Blocare expunere automată )

40

Blocare automată a balansului de alb (AWB) ( f2: Comenzi personalizate (Fotografiere) )

41

Fotografiere la atingere ( Comenzi tactile , Obturator tactil )

42

Indicator de reducere a vibrațiilor ( Reducere a vibrațiilor )

43

Mod silențios ( Mod silențios )

44

Indicator de blocare FV ( FV Lock )

45

Punct de focalizare ( Selectare punct de focalizare )

46

Detectarea pâlpâirii ( Reducerea pâlpâirii fotografiilor )

47

Indicator „Teleconvertor încorporat a obiectivului activat”.

48

Mod Vizualizare ( d9: Modul Vizualizare (Foto Lv) )

Avertismente de temperatură
  • Dacă temperatura camerei crește, vor fi afișate un avertisment de temperatură și un cronometru cu numărătoare inversă. Când temporizatorul ajunge la zero, afișajul de fotografiere se va opri.

  • Temperatura la care începe cronometrul invers poate fi selectată dintre [ Standard ] și [ High ] utilizând [ Auto temperature cutout ] din meniul de configurare.

  • Cronometrul devine roșu când este atins marcajul de treizeci de secunde. În unele cazuri, temporizatorul poate fi afișat imediat după pornirea camerei.

Avertismente de temperatură ridicată

Creșterea temperaturii interne a camerei sau a temperaturii cardurilor de memorie poate fi însoțită de avertismente de temperatură ridicată pe afișajul de fotografiere. Așteptați ca camera să se răcească și avertismentele să dispară de pe afișaj înainte de a manipula camera, bateria sau cardurile de memorie.

Niciun card de memorie introdus

Dacă nu este introdus niciun card de memorie, va apărea un indicator „fără card de memorie” pe afișajul de fotografiere și [–E–] va apărea atât pe panoul de control, cât și pe afișajul de fotografiere.

Afișajul informațiilor

1

Modul de fotografiere (Alegerea unui mod de fotografiere )

2

Indicator de program flexibil ( P (Auto programat) )

3

Pictograma de blocare a vitezei de expunere ( f4: Blocare control )

4

Viteza obturatorului ( S (Auto cu prioritate obturatorului) , M (Manual) )

5

Pictograma de blocare a deschiderii ( f4: Blocare control )

6

Diafragma ( A (Auto cu prioritate diafragmă) , M (Manual) )

7

Indicator de expunere

Expunere ( Indicatori de expunere )

Compensarea expunerii ( Compensarea expunerii )

Bracketing automat ( Bracketing )

1

Indicator de conexiune Wi-Fi ( Conectare prin Wi-Fi (Mod Wi-Fi) , LAN fără fir , LAN fără fir )

Indicator de conexiune Bluetooth ( Asociere (Bluetooth) )

2

Indicator de semnal prin satelit ( Indicatorul de semnal prin satelit )

3

Indicator de jurnal de urmărire ( date de locație )

4

Indicator de expunere și bracketing bliț ( Expunere și bracketing bliț )

Indicator de bracketing WB ( bracketing balans de alb )

Indicator de bracketing ADL ( Bracketing ADL )

Indicator HDR ( Realizarea de fotografii HDR )

Indicator de expunere multiplă ( Crearea unei expuneri multiple )

5

Număr de expuneri rămase ( Număr de expuneri rămase , Capacitate card de memorie )

Modul de control al camerei ( Software )

6

Pictograma i (Butonul i (meniul i ) )

7

Sensibilitate ISO ( Sensibilitate ISO )

8

Indicator de sensibilitate ISO ( Sensibilitate ISO )

Indicator sensibilitate ISO automată ( Control automat sensibilitate ISO )

9

Indicator de blocare FV ( FV Lock )

10

Blocare expunere automată (AE) ( Blocare expunere automată )

11

Indicator de compensare bliț ( Compensare bliț )

12

Indicator de compensare a expunerii ( Compensarea expunerii )

Valoarea compensării expunerii ( Compensarea expunerii )

1

pictograma t ( pictograma t )

2

Indicator temporizator interval ( Fotografiere cu temporizator interval )

Indicator video time-lapse ( Video time-lapse )

3

Modul control bliț ( Mod control bliț )

4

Indicator de reducere a zgomotului de expunere lungă ( NR de expunere lungă )

5

Indicator „Beep” ( Sunete camerei )

6

Indicator baterie ( Nivel baterie )

7

Livrarea energiei USB ( Livrarea energiei USB )

8

Dimensiunea imaginii ( Alegerea unei dimensiuni a imaginii )

9

Modul zonă AF/detecție subiect ( Mod zonă AF )

10

Modul de focalizare ( Mod de focalizare )

11

Vizualizați informațiile cardului de memorie ( Vizualizați informațiile cardului de memorie )

12

Modul Avion ( Mod Avion )

13

Comenzi personalizate (fotografiere) ( f2: Comenzi personalizate (fotografiere) )

14

Banc de meniu de fotografiere ( Banc de meniu de fotografiere )

15

Indicator de reducere a vibrațiilor ( Reducere a vibrațiilor )

16

Contorizare ( Contorizare )

17

Controlul imaginii ( Controlul imaginii )

18

Balans de alb ( Balance de alb )

19

Calitatea imaginii ( Ajustarea calității imaginii )

20

Avertizare de temperatură

Mod video

1

Indicator de înregistrare ( înregistrare video )

Indicator „Fără videoclip” ( pictograma 0 )

2

Control extern înregistrării ( Recordere )

3

Timp de înregistrare video ( filmare video )

Cod de timp ( Cod de timp )

4

Dimensiunea și rata cadrelor ( Opțiuni pentru dimensiunea și rata de cadru video )

5

Destinație ( Destinație )

6

Timp rămas ( filmări video )

7

Controlul imaginii ( Controlul imaginii )

Modul Ton ( Mod Ton )

8

Zona imagine ( Opțiuni pentru zona imaginii video )

9

Tip de fișier video ( Tipuri de fișiere video )

10

Nivelul sunetului ( sensibilitatea microfonului )

11

Sensibilitatea microfonului ( Sensibilitatea microfonului )

12

Indicator electronic VR ( Electronic VR )

13

Volum căști ( Volum căști )

14

Model Zebra ( g11: Model Zebra )

15

Indicator de înregistrare (chenar roșu; g17: Indicator cadru roșu REC )

Vizorul

Modul Fotografie

1

Indicator „Teleconvertor încorporat a obiectivului activat”.

2

Mod Vizualizare ( d9: Modul Vizualizare (Foto Lv) )

3

Modul de lansare ( Modul de lansare )

4

Modul de focalizare ( Mod de focalizare )

5

Mod zonă AF ( Mod zonă AF )

6

Detectarea subiectului ( alegerea unui tip de subiect pentru focalizare automată )

7

Modul bliț ( moduri bliț )

8

Balans de alb ( Balance de alb )

9

Active D-Lighting ( Activ D-Lighting )

10

Controlul imaginii ( Controlul imaginii )

11

Calitatea imaginii ( Ajustarea calității imaginii )

12

Dimensiunea imaginii ( Alegerea unei dimensiuni a imaginii )

13

Zona imagine ( Ajustarea setărilor zonei imaginii )

14

Paranteze pentru zona AF ( Mod zona AF )

15

Punct de focalizare ( Selectare punct de focalizare )

16

Indicator de expunere și bracketing bliț ( Expunere și bracketing bliț )

Indicator de bracketing WB ( bracketing balans de alb )

Indicator de bracketing ADL ( bracketing ADL )

Indicator HDR ( Realizarea de fotografii HDR )

Indicator de expunere multiplă ( Crearea unei expuneri multiple )

17

Numărul de fotografii în secvența de expunere și bracketing bliț ( Expunere și bracketing bliț )

Numărul de fotografii în secvența de bracketing WB ( Balance de alb bracketing )

Numărul de fotografii în secvența de bracketing ADL ( Bracketing ADL )

Puterea HDR ( Realizarea de fotografii HDR )

Numărul de fotografii în expunere multiplă ( Crearea unei expuneri multiple )

18

Indicator de compensare bliț ( Compensare bliț )

19

Indicator de jurnal de urmărire ( date de locație )

20

Indicator de semnal prin satelit ( Indicatorul de semnal prin satelit )

21

Indicator de conexiune Wi-Fi ( Conectare prin Wi-Fi (Mod Wi-Fi) , LAN fără fir , LAN fără fir )

Indicator de conexiune Bluetooth ( Asociere (Bluetooth) )

Modul Avion ( Mod Avion )

22

Livrarea energiei USB ( Livrarea energiei USB )

23

Indicator baterie ( Nivel baterie )

24

Indicator de pregătire pentru bliț ( Folosind un bliț de pe cameră )

25

Număr de expuneri rămase ( Număr de expuneri rămase , Capacitate card de memorie )

Modul de control al camerei ( Software )

26

Sensibilitate ISO ( Sensibilitate ISO )

27

Indicator de sensibilitate ISO ( Sensibilitate ISO )

Indicator sensibilitate ISO automată ( Control automat sensibilitate ISO )

28

Indicator de compensare a expunerii ( Compensarea expunerii )

29

Indicator de expunere

Expunere ( Indicatori de expunere )

Compensarea expunerii ( Compensarea expunerii )

Bracketing automat ( Bracketing )

30

Diafragma ( A (Auto cu prioritate diafragmă) , M (Manual) )

31

Pictograma de blocare a deschiderii ( f4: Blocare control )

32

Viteza obturatorului ( S (Auto cu prioritate obturatorului) , M (Manual) )

33

Pictograma de blocare a vitezei de expunere ( f4: Blocare control )

34

Indicator de program flexibil ( P (Auto programat) )

35

Modul de fotografiere (Alegerea unui mod de fotografiere )

36

Indicator de focalizare ( focalizare manuală )

37

Contorizare ( Contorizare )

38

Mod silențios ( Mod silențios )

39

Indicator de reducere a vibrațiilor ( Reducere a vibrațiilor )

40

Blocare expunere automată (AE) ( Blocare expunere automată )

41

Blocare automată a balansului de alb (AWB) ( f2: Comenzi personalizate (Fotografiere) )

42

Indicator de blocare FV ( FV Lock )

43

Indicator video time-lapse ( Video time-lapse )

44

Indicator temporizator interval ( Fotografiere cu temporizator interval )

pictograma t ( pictograma t )

Indicator „Fără card de memorie” ( Inserarea cardurilor de memorie , Niciun card de memorie introdus )

Avertisment de temperatură înaltă a cardului de memorie ( Avertisment de temperatură înaltă a cardului de memorie )

45

Avertizare de temperatură

46

Detectarea pâlpâirii ( Reducerea pâlpâirii fotografiilor )

Mod video

1

Volum căști ( Volum căști )

2

Model Zebra ( g11: Model Zebra )

3

Controlul imaginii ( Controlul imaginii )

Modul Ton ( Mod Ton )

4

Dimensiunea și rata cadrelor ( Opțiuni pentru dimensiunea și rata de cadru video )

5

Zona imagine ( Opțiuni pentru zona imaginii video )

6

Tip de fișier video ( Tipuri de fișiere video )

7

Timp rămas ( filmări video )

8

Destinație ( Destinație )

9

Timp de înregistrare video ( filmare video )

Cod de timp ( Cod de timp )

10

Indicator electronic VR ( Electronic VR )

11

Sensibilitatea microfonului ( Sensibilitatea microfonului )

12

Nivelul sunetului ( sensibilitatea microfonului )

13

Control extern înregistrării ( Recordere )

14

Indicator de înregistrare ( înregistrare video )

Indicator „Fără videoclip” ( pictograma 0 )

15

Indicator de înregistrare (chenar roșu; g17: Indicator cadru roșu REC )

Panoul de control

Modul Fotografie

1

Modul de fotografiere (Alegerea unui mod de fotografiere )

2

Indicator de program flexibil ( P (Auto programat) )

3

Pictograma de blocare a vitezei de expunere ( f4: Blocare control )

4

Viteza obturatorului ( S (Auto cu prioritate obturatorului) , M (Manual) )

Valoarea compensării expunerii ( Compensarea expunerii )

Valoarea compensării blițului ( Compensarea blițului )

Numărul de fotografii în secvența de expunere și bracketing bliț ( Expunere și bracketing bliț )

Numărul de fotografii în secvența de bracketing WB ( Balance de alb bracketing )

Intervalele rămase în secvența temporizatorului de intervale (Fotografie cu temporizator cu intervale )

Fotografii rămase în secvența de schimbare a focalizării ( Fotografia cu schimbare a focalizării )

Indicator de jurnal de urmărire ( date de locație )

Timpul de expunere rămas ( d6: viteze extinse de expunere (M) )

5

Indicator de compensare a expunerii ( Compensarea expunerii )

6

Indicator de expunere și bracketing bliț ( Expunere și bracketing bliț )

Indicator de bracketing WB ( bracketing balans de alb )

Indicator de bracketing ADL ( Bracketing ADL )

Indicator HDR ( Realizarea de fotografii HDR )

Indicator de expunere multiplă ( Crearea unei expuneri multiple )

7

Pictograma de blocare a deschiderii ( f4: Blocare control )

8

Diafragma ( A (Auto cu prioritate diafragmă) , M (Manual) )

Increment de expunere și bracketing bliț ( Expunere și bracketing bliț )

Increment de bracketing WB ( bracketing balans de alb )

Numărul de fotografii în secvența de bracketing ADL ( Bracketing ADL )

Număr de cadre cu temporizator de interval (Fotografie cu temporizator de interval )

Număr de cadre de deplasare a focalizării ( Fotografia cu deplasare a focalizării )

Indicator de semnal prin satelit ( Indicatorul de semnal prin satelit )

Indicator de conexiune Wi-Fi ( Conectare prin Wi-Fi (Mod Wi-Fi) , LAN fără fir , LAN fără fir )

Indicator Bluetooth ( Asociere (Bluetooth) )

Conexiune la computer ( Software )

9

Indicator baterie ( Nivel baterie )

10

Livrarea energiei USB ( Livrarea energiei USB )

11

Indicator de expunere

Expunere ( Indicatori de expunere )

Compensarea expunerii ( Compensarea expunerii )

Expunere și bracketing bliț ( Expunere și bracketing bliț )

Bracketing WB ( bracketing balans de alb )

Bracketing ADL ( Bracketing ADL )

12

Sensibilitate ISO ( Sensibilitate ISO )

13

Număr de expuneri rămase ( Număr de expuneri rămase , Capacitate card de memorie )

Modul de măsurare a balansului de alb presetat manual ( Preset manual )

Timp de expunere scurs ( Expunere de lungă durată (numai în modul M) )

Timpul rămas de procesare pentru reducerea zgomotului de expunere lungă ( NR de expunere lungă )

Afișarea modului de control al camerei ( Software )

14

Indicator de sensibilitate ISO ( Sensibilitate ISO )

Indicator sensibilitate ISO automată ( Control automat sensibilitate ISO )

15

Modul de lansare ( Modul de lansare )

Capacitate tampon ( Mod de eliberare )

Capacitate tampon (captură de cadre de mare viteză;Captură de cadre de mare viteză (C30/C120) )

Indicator de temporizator de interval (Fotografie cu temporizator de interval )

Indicator video time-lapse ( Înregistrarea videoclipurilor time-lapse )

Indicator de schimbare a focalizării ( Fotografia cu deplasare a focalizării )

16

Indicator card de memorie (Slot 2;Rolul jucat de card în Slot 2 )

17

Indicator card de memorie (Slot 1;Rolul jucat de card în Slot 2 )

18

Mod zonă AF ( Mod zonă AF )

19

Modul de focalizare ( Mod de focalizare )

20

Banc de meniu de fotografiere ( Banc de meniu de fotografiere )

21

Indicator de compensare bliț ( Compensare bliț )

Mod video

1

Valoarea compensării expunerii (videoclipuri; Compensarea expunerii )

2

Dimensiunea și rata cadrelor ( Opțiuni pentru dimensiunea și rata de cadru video )

3

Timp de înregistrare disponibil ( Destinație )