Pentru a vizualiza Setări personalizate, selectați A din meniurile camerei.

Setările personalizate sunt folosite pentru a personaliza setările camerei în funcție de preferințele individuale. Meniul Setări personalizate este împărțit în două niveluri.

Sunt disponibile următoarele setări personalizate: 1

Articol

0

[ Banca de setări personalizate ]

Banca de setări personalizate

a [ Focus ]

a1

[ Selectare prioritate AF-C ]

a1: Selectare prioritate AF-C

a2

[ Selectare prioritate AF-S ]

a2: Selectare prioritate AF-S

a3

[ Urmărirea focalizării cu blocare ]

a3: Urmărirea focalizării cu Lock-On

a4

[ Puncte de focalizare utilizate ]

a4: Puncte de focalizare utilizate

a5

[ Pastrați puncte după orientare ]

a5: Stocați puncte în funcție de orientare

a6

[ Activare AF ]

a6: Activare AF

a7

[ Persistența punctului de focalizare ]

a7: Persistența punctului de focalizare

a8

[ Limitați selecția modului zonei AF ]

a8: Limitați selecția modului AF-zonă

a9

[ Restricții pentru modul de focalizare ]

a9: Restricții pentru modul de focalizare

a10

[ Încheierea punctului de focalizare ]

a10: Înfăşurare punct de focalizare

a11

[ Afișare punct de focalizare ]

a11: Afișarea punctului de focalizare

a12

[ Iluminator de asistență AF încorporat ]

a12: Iluminator de asistență AF încorporat

a13

[ Focus peaking ]

a13: Focus Peaking

a14

[ Inel de focalizare manuală în modul AF ] 2

a14: Inel de focalizare manuală în modul AF

b [ Măsurare/expunere ]

b1

[ Valoarea pasului de sensibilitate ISO ]

b1: Sensibilitate ISO Step Value

b2

[ Pași EV pentru controlul expunerii ]

b2: Pași EV pentru Cntrl expunere

b3

[ Compensare ușoară a expunerii ]

b3: Compensare ușoară a expunerii

b4

[ Detecție feței de măsurare matriceală ]

b4: Matrix Metering Detectie feței

b5

[ Zona ponderată în centru ]

b5: Zona ponderată în centru

b6

[ Reglați fin expunerea optimă ]

b6: Reglați fin expunerea optimă

b7

[ Păstrați exp. când f/ se schimbă ]

b7: Păstrați Exp. Când f/ se schimbă

c [ Temporizatoare/Blocare AE ]

c1

[ Butonul de declanșare AE-L ]

c1: Buton de declanșare AE-L

c2

[ Autodeclanșator ]

c2: Autodeclanșator

c3

[ Întârziere la oprire ]

c3: Întârziere la oprire

d [ Fotografiere/afișare ]

d1

[ Viteza de fotografiere continuă ]

d1: Viteza de fotografiere continuă

d2

[ Numărul maxim de fotografii pe rafală ]

d2: Numărul maxim de fotografii per rafală

d3

[ Selectarea modului de eliberare limită ]

d3: Selectarea modului de eliberare limită

d4

[ Sincronizare. opțiuni pentru modul de eliberare ]

d4: Sincronizare. Opțiuni pentru modul de lansare

d5

[ Viteze extinse de expunere (M) ]

d5: Viteze extinse de expunere (M)

d6

[ Limitați zona de imagine selectabilă ]

d6: Limitează zona de imagine selectabilă

d7

[ Secvență de numere de fișiere ]

d7: Secvență de numere de fișier

d8

[ Mod vizualizare (foto Lv) ]

d8: Mod Vizualizare (Foto Lv)

d9

[ Vedere Starlight (foto Lv) ]

d9: Vedere Starlight (Foto Lv)

d10

[ Culori calde de afișare ]

d10: Culori calde de afișare

d11

[ Iluminare LCD ]

d11: Iluminare LCD

d12

[ Vizualizați totul în modul continuu ]

d12: Vizualizați totul în modul continuu

d13

[ Indicator de timp de eliberare ]

d13: Indicator de timp de eliberare

d14

[ Rama imagine ]

d14: Cadru de imagine

d15

[ Tip de grilă ]

d15: Tip grilă

d16

[ Tipul orizont virtual ]

d16: Tipul orizontului virtual

d17

[ Afișaj personalizat pentru fotografiere pe monitor ]

d17: Afișaj de fotografiere cu monitor personalizat

d18

[ Afișaj personalizat de fotografiere cu vizor ]

d18: Afișaj de fotografiere cu vizor personalizat

e [ Bracketing/bliț ]

e1

[ Viteza de sincronizare bliț ]

e1: Viteza de sincronizare a blițului

e2

[ Viteza de expunere bliț ]

e2: Viteza obturatorului blițului

e3

[ Comp. expunere pentru flash ]

e3: Expunere Comp. pentru Flash

e4

[ Control automat c ISO sensibilitate ]

e4: Auto c Control sensibilitate ISO

e5

[ Bliț de modelare ]

e5: Modeling Flash

e6

[ Bracketing automat (mod M) ]

e6: Bracketing automat (Mod M)

e7

[ Ordine de bracketing ]

e7: Ordine de bracketing

e8

[ Prioritate rafală bliț ]

e8: Prioritate rafală flash

f [ Comenzi ]

f1

[Customize i meniul]

f1: Personalizează i meniul

f2

[ Comenzi personalizate (fotografiere) ]

f2: comenzi personalizate (fotografiere)

f3

[ Comenzi personalizate (redare) ]

f3: comenzi personalizate (redare)

f4

[ Blocare control ]

f4: Blocare control

f5

[ Rotire inversă a cadranului ]

f5: Rotire inversă a cadranului

f6

[ Butonul de eliberare pentru a utiliza cadranul ]

f6: Eliberați butonul pentru a utiliza cadranul

f7

[ Indicatoare inverse ]

f7: Indicatoare inverse

f8

[ Inel invers pentru focalizare ]

f8: Inel invers pentru focalizare

f9

[ Interval de rotație a inelului de focalizare ]

f9: Interval de rotație a inelului de focalizare

f10

[ Răspunsul soneriei de control ]

f10: Răspuns inel de control

f11

[ Clipuri de redare cadru întreg ]

f11: Clipuri de redare cadru întreg

g [ Video ]

g1

[Customize i meniul]

g1: Personalizați meniul i

g2

[ Comenzi personalizate ]

g2: comenzi personalizate

g3

[ Blocare control ]

g3: Blocare control

g4

[ Limitați selecția modului zonei AF ]

g4: Limitați selecția modului AF-zonă

g5

[ Restricții pentru modul de focalizare ]

g5: Restricții pentru modul de focalizare

g6

[ Viteza AF ]

g6: Viteză AF

g7

[ Sensibilitate urmărire AF ]

g7: Sensibilitate de urmărire AF

g8

[ Vizualizare asistență ]

g8: Asistență pentru vizualizare

g9

[ Model zebră ]

g9: Model Zebra

g10

[ Limitați gama de tonuri a modelului zebra ]

g10: Limitează gama de tonuri a modelului zebră

g11

[ Tip de grilă ]

g11: Tip grilă

g12

[ Afișaj personalizat pentru fotografiere pe monitor ]

g12: Afișaj de fotografiere cu monitor personalizat

g13

[ Afișaj personalizat de fotografiere cu vizor ]

g13: Afișaj de fotografiere personalizat cu vizor

  1. Elementele modificate de la valorile implicite sunt indicate prin asteriscuri (“ U ”).

  2. Disponibil numai cu lentile compatibile.

Vezi si