Pentru a vizualiza Setări personalizate, selectați fila A din meniurile camerei.

Setările personalizate sunt folosite pentru a personaliza setările camerei în funcție de preferințele individuale. Meniul Setări personalizate este împărțit în două niveluri.

Sunt disponibile următoarele setări personalizate: 1

Articol

0

[ Banca de setări personalizate ]

Banca de setări personalizate

a [ Focus ]

a1

[ Selectare prioritate AF-C ]

a1: Selectare prioritate AF-C

a2

[ Selectare prioritate AF-S ]

a2: Selectare prioritate AF-S

a3

[ Urmărirea focalizării cu blocare ]

a3: Urmărirea focalizării cu Lock-On

a4

[ Puncte de focalizare utilizate ]

a4: Puncte de focalizare utilizate

a5

[ Pastrați puncte după orientare ]

a5: Stocați puncte în funcție de orientare

a6

[ Activare AF ]

a6: Activare AF

a7

[ Persistența punctului de focalizare ]

a7: Persistența punctului de focalizare

a8

[ Limitați selecția modului zonei AF ]

a8: Limitați selecția modului AF-zonă

a9

[ Restricțiuni pentru modul de focalizare ]

a9: Restricții pentru modul de focalizare

a10

[ Încheierea punctului de focalizare ]

a10: Înfăşurare punct de focalizare

a11

[ Afișare punct de focalizare ]

a11: Afișarea punctului de focalizare

a12

[ Iluminator de asistență AF încorporat ]

a12: Iluminator de asistență AF încorporat

a13

[ Focus peaking ]

a13: Focus Peaking

a14

[ Viteza de selectare a punctului de focalizare ]

a14: Viteza de selectare a punctului de focalizare

a15

[ Inel de focalizare manuală în modul AF ] 2

a15: Inel de focalizare manuală în modul AF

b [ Măsurare/expunere ]

b1

[ Valoarea pasului de sensibilitate ISO ]

b1: Sensibilitate ISO Step Value

b2

[ Pași EV pentru controlul expunerii ]

b2: Pași EV pentru Cntrl expunere

b3

[ Compensare ușoară a expunerii ]

b3: Compensare ușoară a expunerii

b4

[ Detecție feței de măsurare matriceală ]

b4: Matrix Metering Detectie feței

b5

[ Zona ponderată în centru ]

b5: Zona ponderată în centru

b6

[ Reglați fin expunerea optimă ]

b6: Reglați fin expunerea optimă

b7

[ Păstrați exp. când f/ se schimbă ]

b7: Păstrați Exp. Când f/ se schimbă

c [ Temporizatoare/Blocare AE ]

c1

[ Buton de declanșare AE-L ]

c1: Buton de declanșare AE-L

c2

[ Autodeclanșator ]

c2: Autodeclanșator

c3

[ Întârziere la oprire ]

c3: Întârziere la oprire

d [ Fotografiere/afișare ]

d1

[ Viteza de fotografiere continuă ]

d1: Viteza de fotografiere continuă

d2

[ Numărul maxim de fotografii pe rafală ]

d2: Numărul maxim de fotografii per rafală

d3

[ Selectarea modului de eliberare limită ]

d3: Selectarea modului de eliberare limită

d4

[ Opțiuni C30/C120 ]

d4: Opțiuni C30/C120

d5

[ Sincronizare. opțiuni pentru modul de eliberare ]

d5: Sincronizare. Opțiuni pentru modul de lansare

d6

[ Viteze extinse de expunere (M) ]

d6: Viteze extinse de expunere (M)

d7

[ Limitați zona de imagine selectabilă ]

d7: Limitează zona de imagine selectabilă

d8

[ Secvență de numere de fișiere ]

d8: Secvență de numere de fișier

d9

[ Mod vizualizare (foto Lv) ]

d9: Mod Vizualizare (Foto Lv)

d10

[ Vedere Starlight (foto Lv) ]

d10: Vedere Starlight (Foto Lv)

d11

[ Culori calde de afișare ]

d11: Culori calde de afișare

d12

[ Iluminare LCD ]

d12: Iluminare LCD

d13

[ Vizualizați totul în modul continuu ]

d13: Vizualizați totul în modul continuu

d14

[ Indicator de timp de eliberare ]

d14: Indicator de timp de eliberare

d15

[ Rama imagine ]

d15: Cadru de imagine

d16

[ Tip de grilă ]

d16: Tip grilă

d17

[ Tipul orizont virtual ]

d17: Tipul orizontului virtual

d18

[ Afișaj personalizat pentru fotografiere pe monitor ]

d18: Afișaj de fotografiere cu monitor personalizat

d19

[ Afișaj personalizat de fotografiere cu vizor ]

d19: Afișaj de fotografiere cu vizor personalizat

d20

[ Afișaj în vizor fps ridicat ]

d20: Vizor FPS ridicat

e [ Bracketing/bliț ]

e1

[ Viteza de sincronizare bliț ]

e1: Viteza de sincronizare a blițului

e2

[ Viteza de expunere bliț ]

e2: Viteza obturatorului blițului

e3

[ Comp. expunere pentru flash ]

e3: Expunere Comp. pentru Flash

e4

[ Control automat c ISO sensibilitate ]

e4: Auto c Control sensibilitate ISO

e5

[ Bliț de modelare ]

e5: Modeling Flash

e6

[ Bracketing automat (mod M) ]

e6: Bracketing automat (Mod M)

e7

[ Ordine de bracketing ]

e7: Ordine de bracketing

e8

[ Prioritate rafală bliț ]

e8: Prioritate rafală flash

f [ Comenzi ]

f1

[ i meniul ]

f1: Personalizează i meniul

f2

[ Comenzi personalizate (fotografiere) ]

f2: comenzi personalizate (fotografiere)

f3

[ Comenzi personalizate (redare) ]

f3: comenzi personalizate (redare)

f4

[ Blocare control ]

f4: Blocare control

f5

[ Rotire inversă a cadranului ]

f5: Rotire inversă a cadranului

f6

[ Butonul de eliberare pentru a utiliza cadranul ]

f6: Eliberați butonul pentru a utiliza cadranul

f7

[ Indicatoare inverse ]

f7: Indicatoare inverse

f8

[ Inel invers pentru focalizare ]

f8: Inel invers pentru focalizare

f9

[ Interval de rotație a inelului de focalizare ]

f9: Interval de rotație a inelului de focalizare

f10

[ Răspunsul soneriei de control ]

f10: Răspuns inel de control

f11

[ Schimbați rolurile inelului de focalizare/control ]

f11: Comutați Rolurile de focalizare/Inel de control

f12

[ Clipuri de redare cadru întreg ]

f12: Clipuri de redare cadru întreg

f13

[ Prefer centrul subselectorului ]

f13: Prefer Centrul de sub-selector

g [ Video ]

g1

[ i meniul ]

g1: Personalizați meniul i

g2

[ Comenzi personalizate ]

g2: comenzi personalizate

g3

[ Blocare control ]

g3: Blocare control

g4

[ Limitați selecția modului zonei AF ]

g4: Limitați selecția modului AF-zonă

g5

[ Restricțiuni pentru modul de focalizare ]

g4: Limitați selecția modului AF-zonă

g6

[ Viteza AF ]

g6: Viteză AF

g7

[ Sensibilitate urmărire AF ]

g7: Sensibilitate de urmărire AF

g8

[ Control ISO fin (mod M) ]

g8: control ISO fin (mod M)

g9

[ Viteze extinse de expunere (mod M) ]

g9: Viteze extinse de expunere (mod M)

g10

[ Vizualizare asistență ]

g10: Asistență pentru vizualizare

g11

[ Model zebră ]

g11: Model Zebra

g12

[ Limitați gama de tonuri a modelului zebră ]

g12: Limitează gama de tonuri a modelului zebră

g13

[ Tip de grilă ]

g13: Tip grilă

g14

[ Afișaj informații despre luminozitate ]

g14: Afișaj informații despre luminozitate

g15

[ Afișaj personalizat pentru fotografiere pe monitor ]

g15: Afișaj de fotografiere cu monitor personalizat

g16

[ Afișaj personalizat de fotografiere cu vizor ]

g16: Afișaj de fotografiere cu vizor personalizat

g17

[ Indicator roșu de cadru REC ]

g17: Indicator roșu de cadru REC

  1. Elementele modificate de la valorile implicite sunt indicate prin asteriscuri (“ U ”).

  2. Disponibil numai cu lentile compatibile.

Vezi si