[ Zona ponderată în centru ] a fost adăugată la opțiunile de afișare de fotografiere disponibile prin Setări personalizate d18 [ Afișare fotografiere monitor personalizat ] și d19 [ Afișare fotografiere personalizată cu vizor ].

  • Activarea ( M ) această opțiune adaugă un cerc de 8 sau 12 mm în centrul afișajului de fotografiere ori de câte ori [ Măsurare ponderată la centru ] este selectată pentru [ Măsurare ] în meniul de fotografiere.

  • Mărimea cercului variază în funcție de opțiunea selectată pentru Setarea personalizată b5 [ Zona ponderată în centru ]. Cercul nu este afișat când este selectat [ Medie ].