Pentru a vizualiza meniul de fotografiere, selectați fila C din meniurile camerei.

Meniul de fotografiere conține următoarele elemente:

Articol

0

[ Banca meniului de fotografiere ]

Banca meniului de fotografiere

[ Bănci de meniuri extinse ]

Bănci cu meniu extins

[ Dosar de stocare ]

Folder de stocare

[ Denumirea fișierului ]

Denumirea fișierelor

[ Rolul jucat de cărți în Slot 2 ]

Rolul jucat de cărți în slotul 2

[ Zona imagine ]

Zona de imagine

[ Calitatea imaginii ]

Calitatea imaginii

[ Dimensiunea imaginii ]

Marimea imaginii

[ Înregistrare RAW ]

Înregistrare RAW

[ Setări de sensibilitate ISO ]

Setări de sensibilitate ISO

[ Balans de alb ]

Echilibru alb

[ Setați controlul imaginii ]

Setați Picture Control

[ Gestionează controlul imaginii ]

Gestionați controlul imaginii

[ Spațiu de culoare ]

Spațiu de culoare

[ D-Lighting activ ]

D-Lighting activ

[ Expunere lungă NR ]

Expunere lungă NR

[ ISO ridicat NR ]

NR ISO ridicat

[ Control vignetă ]

Controlul vignetei

[ Compensarea difracției ]

Compensarea difracției

[ Control automat al distorsiunii ]

Control automat al distorsiunii

[ Reducerea pâlpâirii fotografiilor ]

Reducerea pâlpâirii fotografiilor

[ Măsurare ]

Contorizare

[ Control bliț ]

Control bliț

[ Mod focalizare ]

Modul de focalizare

[ Mod zonă AF ]

Mod zonă AF

[ Opțiuni de detectare a subiectului AF ]

Opțiuni de detectare a subiectului AF

[ Reducerea vibrațiilor ]

Reducerea vibrațiilor

[ Bracketing automat ]

Bracketing automat

[ Expunere multiplă ]

Expunere multiplă

[ Suprapunere HDR ]

Suprapunere HDR

[ Fotografiere cu temporizator interval ]

Fotografiere cu temporizator interval

[ Videoclip în timp ]

Video cu interval de timp

[ Fotografiere cu schimbarea focalizării ]

Fotografiere cu schimbarea focalizării

Vezi si

„Setări implicite pentru meniul fotografiere” ( Valori implicite pentru meniul fotografiere )