Videoclipurile pot fi editate folosind următoarele opțiuni:

Opțiune

Descriere

9

[ Decupați videoclipul ]

Tăiați filmările nedorite.

4

[ Salvați cadrul curent ]

Salvați un cadru selectat ca imagine JPEG.

 • Aceste opțiuni nu sunt disponibile cu videoclipurile înregistrate cu [ ProRes 422 HQ 10 biți (MOV) ] sau [ H.265 10 biți (MOV) ] selectat pentru [ Tip fișier video ] în meniul de înregistrare video.

Decuparea videoclipurilor

 1. Afișează un videoclip cadru complet.

 2. Întrerupeți videoclipul în noul cadru de deschidere.
  • Apăsați J pentru a începe redarea. Apăsați 3 pentru a întrerupe.

  • Poziția dvs. aproximativă în videoclip poate fi stabilită din bara de progres al videoclipului.

  • Apăsați 4 sau 2 sau rotiți cadranele de comandă pentru a localiza cadrul dorit.

 3. Selectați [ Decupați videoclipul ].

  apasă pe i , evidențiați [ Decupați videoclipul ] și apăsați 2 .

 4. Alegeți punctul de pornire.

  Pentru a crea o copie care începe din cadrul curent, evidențiați [ Punct de pornire ] și apăsați J .

 5. Confirmați noul punct de plecare.
  • Dacă cadrul dorit nu este afișat în prezent, apăsați 4 sau 2 pentru a avansa sau derula înapoi un cadru la un moment dat.

  • Rotiți selectorul principal de comandă cu o oprire pentru a sări înainte sau înapoi cu 10 cadre.

  • Rotiți selectorul de subcomandă cu o oprire pentru a trece înainte sau înapoi cu 10 s.

 6. Alegeți punctul final.

  Apăsați centrul subselectorului pentru a comuta la instrumentul de selectare a punctului final ( x ) și apoi selectați cadrul de închidere ( x ) așa cum este descris în Pasul 5.

 7. Apăsați 1 pentru a crea copia.

 8. Previzualizează copia.
  • Pentru a previzualiza copia, evidențiați [ Previzualizare ] și apăsați J (pentru a întrerupe previzualizarea și a reveni la meniul de opțiuni de salvare, apăsați 1 ).

  • Pentru a abandona copia curentă și a reveni la Pasul 5, evidențiați [ Anulare ] și apăsați J .

 9. Alegeți o opțiune de salvare.

  Alegeți [ Salvare ca fișier nou ] pentru a salva copia editată ca fișier nou. Pentru a înlocui videoclipul original cu copia editată, alegeți [ Suprascrie fișierul existent ].

 10. Salvați copia.

  Apăsați J pentru a salva copia.

Atenționări: tăierea videoclipurilor
 • Copia nu va fi salvată dacă nu există suficient spațiu disponibil pe cardul de memorie.

 • Videoclipurile cu o durată mai mică de două secunde nu pot fi editate utilizând [ Decupați videoclipul ].

 • Copiile au aceeași oră și dată de creare ca și originalul.

Eliminarea imaginilor de deschidere sau de închidere
 • Pentru a elimina doar materialul de închidere dintr-un videoclip, evidențiați [ Punct final ] și apăsați J la Pasul 4, selectați cadrul de închidere și treceți la Pasul 7 fără a apăsa centrul subselectorului la Pasul 6.

 • Pentru a elimina numai filmarea de deschidere, treceți la Pasul 7 fără a apăsa centrul subselectorului de la Pasul 6.

Opțiunea meniului i [Trim Video ].

Videoclipurile pot fi editate și utilizând elementul [ Trim video ] din meniul i

Salvarea cadrelor selectate ca fotografii JPEG

 1. Întrerupeți videoclipul pe cadrul dorit.
  • Apăsați 3 pentru a întrerupe redarea.

  • Poziția dvs. aproximativă în videoclip poate fi stabilită din bara de progres al videoclipului.

  • Apăsați 4 sau 2 sau rotiți cadranele de comandă pentru a localiza cadrul dorit.

 2. Alegeți [ Salvare cadrul curent ].

  Apăsați i , apoi evidențiați [ Salvați cadrul curent ] și apăsați J pentru a crea o copie JPEG a cadrului curent.

[ Salvare cadrul curent ]
 • Fotografiile sunt salvate la dimensiunile selectate pentru [ Dimensiune cadre/viteză cadre ] în meniul de înregistrare video când videoclipul a fost înregistrat.

 • Nu pot fi retușate.

 • Unele categorii de informații despre fotografii nu sunt afișate în timpul redării.