Selectați [ Redare filtrată ] în meniul i pentru a vizualiza numai imaginile care îndeplinesc criteriile alese pentru [ Criterii de redare filtrate ] din meniul de redare sau din meniul de redare i .

[Criteriile de redare filtrate]

Evidențiați opțiuni și apăsați J pentru a selecta ( M ) sau deselecta ( U ). În timpul redării filtrate, vor fi afișate numai imaginile care îndeplinesc toate criteriile marcate cu o bifare ( M ).

Opțiune

Descriere

[ Protejează ]

M : Includeți imagini protejate.

[ Tipul imaginii ]

M : Includeți imagini ale tipurilor selectate.

[ Evaluare ]

M : Includeți imagini cu evaluările selectate.

[ Selectați pentru încărcare pe computer ]

  • Selectați ( M ) [ Imagini încărcate ] pentru a include imagini încărcate anterior pe un computer sau pe un server ftp.

  • Selectați ( M ) [ Imagini neîncărcate ] pentru a include imagini care nu au fost încă încărcate.

  • Selectați ( M ) ambele opțiuni pentru a include atât imaginile care au, cât și imaginile care nu au fost încă încărcate.

[ Selectați pentru încărcare (FTP) ]

[ Notă vocală ]

M : Includeți imagini cu note vocale.

[ Imagini retuşate ]

M : Includeți imagini retușate.

  • În timpul redării filtrate, în jurul afișajului apare un chenar alb.

  • Pentru a termina redarea filtrată, selectați din nou [ Redare filtrată ].