• CFexpress este o marcă comercială a Asociației CompactFlash din Statele Unite și din alte țări.

 • NVM Express este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a NVM Express Inc.

 • XQD este o marcă comercială a Sony Corporation.

 • Windows este fie o marcă înregistrată, fie o marcă comercială a Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări.

 • Apple®, App Store®, siglele Apple, iPhone®, iPad®, Mac și macOS sunt mărci comerciale ale Apple Inc. înregistrate în SUA și/sau în alte țări.

 • Android, Google Play și sigla Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC. Robotul Android este reprodus sau modificat din lucrări create și partajate de Google și utilizate conform termenilor descriși în Licența de atribuire Creative Commons 3.0.

 • IOS este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a Cisco Systems, Inc., în Statele Unite și/sau în alte țări și este utilizată sub licență.

 • HDMI, sigla HDMI și High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing, LLC.

 • Marca verbală și sigla Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către Nikon este sub licență.

 • Wi-Fi și sigla Wi-Fi sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.

 • Alimentat de tehnologia intoPIX.

 • Toate celelalte denumiri comerciale menționate în acest document sau în cealaltă documentație furnizată împreună cu produsul dumneavoastră Nikon sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deținătorilor respectivi.

 • Utilizarea insigna Made for Apple înseamnă că un accesoriu a fost proiectat pentru a se conecta special la produsele Apple identificate în ecuson și a fost certificat de dezvoltator pentru a îndeplini standardele de performanță Apple. Apple nu este responsabil pentru funcționarea acestui dispozitiv sau pentru conformitatea acestuia cu standardele de siguranță și de reglementare. Vă rugăm să rețineți că utilizarea acestui accesoriu cu un produs Apple poate afecta performanța wireless.

 • Acest produs include software dezvoltat de OpenSSL Project pentru a fi utilizat în OpenSSL Toolkit.

Licență FreeType (FreeType2)

Porțiuni din acest software sunt drepturile de autor © 2012 The FreeType Project ( https://www.freetype.org ). Toate drepturile rezervate.

Licență MIT (HarfBuzz)

Porțiuni din acest software sunt drepturi de autor © 2018 The HarfBuzz Project ( https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz ). Toate drepturile rezervate.

DEȚINĂRUL DREPTURILOR DE AUTOR NU VA FI ÎN NICIO CAZ RESPONSABIL ÎN FAȚA DE NICIO PĂRȚI PENTRU DAUNEI DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTALE SAU CONSECUȚIONALE DERIVATE DIN UTILIZAREA ACESTUI SOFTWARE ȘI A DOCUMENTAȚIEI SA, CHIAR DACĂ DEȚINĂRUL DREPTURILOR DE AUTOR A FOST CONSULTAT . DEȚINĂTORUL DREPTURILOR DE AUTOR RENUNȚĂ ÎN SPECIF ORICE GARANȚII, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE IMPLICITE DE VANTABILITATE ȘI ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP. SOFTWARE-UL FURNIZAT ÎN PREZENTA ESTE PE BAZĂ „CA AȘA ESTE”, ȘI DEȚINĂTORUL DREPTURILOR DE AUTOR NU ARE OBLIGAȚIA DE A OBLIGATI ÎNTREȚINERE, ASISTENȚĂ, ACTUALIZĂRI, ÎMBUNĂTĂȚĂRI SAU MODIFICĂRI.

Licență Unicode® Character Database (Unicode® Character Database)

Software-ul pentru acest produs utilizează software-ul open source Unicode® Character Database License. Termenii licenței software sunt după cum urmează:

NOTIFICARE DE DREPT DE AUTOR ȘI PERMISIUNE

Copyright © 1991–2020 Unicode, Inc. Toate drepturile rezervate.

Distribuit conform Termenilor de utilizare în
https://www.unicode.org/copyright.html .

Prin prezenta se acordă permisiunea, în mod gratuit, oricărei persoane care obține o copie a fișierelor de date Unicode și a oricărei documentații asociate („Fișierele de date”) sau software-ul Unicode și orice documentație asociată („Software-ul”) pentru a trata fișierele de date. sau Software-ul fără restricții, inclusiv, fără limitare, drepturile de utilizare, copiere, modificare, îmbinare, publicare, distribuire și/sau vinde copii ale fișierelor de date sau software-ului și de a permite persoanelor cărora le sunt furnizate fișierele de date sau software-ul să facă deci, cu conditia ca fie

 • această notificare privind drepturile de autor și permisiunea apare împreună cu toate copiile fișierelor de date sau ale software-ului sau

 • această notificare privind drepturile de autor și permisiunea apar în documentația asociată.

FIȘIERELE DE DATE ȘI SOFTWARE-UL SUNT FURNIZATE „AȘA CARE”, FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚII DE VANTABILITATE, ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR TERȚILOR. ÎN NICIO CAZ DEȚINĂRUL SAU DEȚINĂTORII DE DREPTURI DE AUTOR INCLUși ÎN ACEST NOTIFICARE NU VA FI RESPONSABILĂ PENTRU ORICE RECLAȚIUNE SAU ORICE DAUNE SPECIALE INDIRECTE SAU CONSECUȚIONALE SAU ORICE DAUNE REZULTATE DIN PIERDEREA UTILIZĂRII, A DATELOR SAU PROFITULUI, ORIFICACE DE CONDUCERE ALTĂ ACȚIUNE DECLICITĂ, DERIVĂ DIN SAU ÎN CONECTARE CU UTILIZAREA SAU PERFORMANȚA FIȘIERELOR DE DATE SAU A SOFTWARE-ULUI.

Cu excepția cazurilor menționate în această notificare, numele unui deținător al drepturilor de autor nu va fi folosit în publicitate sau în alt mod pentru a promova vânzarea, utilizarea sau alte tranzacții cu aceste fișiere de date sau software fără autorizarea prealabilă în scris a deținătorului drepturilor de autor.

Licență pentru portofoliul de brevete AVC

Acest produs este licențiat sub licența portofoliului de brevete AVC pentru utilizarea personală și necomercială a unui consumator pentru (i) codificarea videoclipurilor în conformitate cu standardul AVC („video AVC”) și/sau (ii) decodarea videoclipurilor AVC care a fost codificată de un consumator implicat într-o activitate personală și necomercială și/sau a fost obținută de la un furnizor video autorizat să furnizeze video AVC. Nicio licență nu este acordată sau va fi implicită pentru orice altă utilizare. Informații suplimentare pot fi obținute de la MPEG LA, LLC Vezi

https://www.mpegla.com

Licență BSD (Driver NVM Express)

Licența pentru software-ul open-source inclus în driverul NVM Express al camerei este următoarea:

https://imaging.nikon.com/support/pdf/LicenseNVMe.pdf

Alte software-uri open-source

Licențe open-source suplimentare pot fi găsite la adresa URL de mai jos:

https://imaging.nikon.com/oss/en/index.htm