Când camerele sunt conectate la rețea utilizând [ Conectare la alte camere ] din meniul de rețea, ceasurile tuturor camerelor din grupul curent conectat pot fi setate la ora și data raportate de camera principală. Sincronizarea se aplică tuturor opțiunilor din meniul de configurare [ Fus orar și dată ].

 1. Conectați camerele la rețea utilizând [ Conectare la alte camere ] > [ Setări rețea ] din meniul de rețea.

  Pentru mai multe informații, consultați „Versiune sincronizată” ( Lansare sincronizată ).

 2. Pe camera principală, selectați [ Conectare la alte camere ], apoi evidențiați [ Sincronizare data și ora ] și apăsați 2 .
  • Vor fi afișate setările master ale ceasului camerei.

  • [ Sincronizare data și ora ] nu este disponibil pe camerele de la distanță.

  • [ Sincronizare data și ora ] nu va fi disponibil dacă nu este conectată nicio cameră la rețea.

 3. Apăsați J

  • Ceasurile de pe camerele de la distanță vor fi setate la data și ora raportate de camera principală.

  • Un mesaj va fi afișat când procesul este finalizat.

  • Apăsați din nou J pentru a reveni la afișajul [ Conectare la alte camere foto ].